Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Wij geven u een duidelijk en objectief advies op het gebied van:

Safety Analyse is uw partner in Kwaliteit, Milieu, Arbo en Veiligheid! Wij adviseren en begeleiden wij bedrijven bij het opzetten, implementeren, verbeteren en laten certificeren van managementsystemen.

Advies U kunt ons raadplegen voor ondersteuning bij o.a. ISO-,  VCA-, VCU-, HKZ Certificering, Wet- en Regelgeving milieu en Externe Veiligheid, zoals bijvoorbeeld Gevaarlijke Stoffen (o.a. PGS15) en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Voortdurende verbetering Met behulp van de modernste technieken verzamelen en analyseren we managementinformatie op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Hiermee streven we een voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering na, die uiteindelijk het rendement voor de opdrachtgever verhoogt. Binnen dit vakgebied houd jij je bezig met deze belangrijke facetten van bedrijfsvoering. Onder andere het beschrijven van processen en het uitvoeren van audits zijn dagelijkse kost.

Uw verantwoordelijkheid Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor bent u als werkgever verantwoordelijk. U moet dus de risico’s van het werk in kaart brengen, beheersmaatregelen formuleren en implementeren, en toezicht houden op de naleving. Ook moet u het gevoerde beleid evalueren, evenals voorlichting en instructies geven over de risico’s en het hierop gebaseerde preventie beleid. De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert u namens de overheid en kan boetes opleggen. Daarnaast valt er voor u met een goed Arbo-beleid veel te winnen in termen van productie- of, ziekteverzuim en het voorkomen van (imago) schade.

Subsidies Safety Analyse adviseert en helpt u bij uw Subsidieaanvragen. Wij nemen de projecten met u door om vervolgens te toetsen voor welke subsidies deze in aanmerking kunnen komen en welke eisen daaraan worden gesteld. Wij doen dit op basis van ‘no cure no pay’.

 

 

Spring naar toolbar