Veiligheidsinstructies

Om preventief (bijna) ongevallen te voor komen dient met medewerkers te instrueren voor de mogelijke onveilige situaties waarin ze terecht kunnen komen. Veiligheidsinstructies zijn een van de belangrijkste preventieve maatregelen die de werkgever moet nemen om de werknemer voldoende voor te lichten over de risico´s op de werkplek. Het is dan ook bepalend bij de vraag of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, in geval hij civielrechtelijk wordt aangesproken voor de schade die een werknemer heeft geleden naar aanleiding van een arbeidsongeval.
Het moet niet alleen om algemene veiligheidsinstructies gaan, maar ook om specifieke veiligheidsinstructies die betrekking hebben op de feitelijke werkzaamheden die de werknemer doet.

Het veiligheidsbeleid van uw organisatie kan er op papier nog zo mooi uitzien, het effect ervan staat of valt met een goede communicatie van dit beleid naar uw medewerkers. Procedures, maatregelen en instructies moeten immers bij uw mensen bekend zijn. Een toolboxmeeting is daarvoor een geschikt instrument.

In de dagelijkse praktijk geeft u uw veiligheidsbeleid handen en voeten door het gebruik van grafisch materiaal. Naast de verplichte ontruimingsplattegrond zijn dat: veiligheidssymbolen, instructiekaarten en brochures of folders met een specifieke inhoud. Safety Analyse verzorgt het voor u.

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd. U als werkgever kunt de meest dure veiligheidscursussen verzorgen en de meest dure en geavanceerde (veiligheids)hulpmiddelen ter beschikking stellen aan uw werknemers, maar als u niet toeziet op naleving van de veiligheidsinstructies en het juiste gebruik van de hulpmiddelen dan bieden de genomen preventiemaatregelen (veelal) geen soelaas voor wat betreft de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten van werknemers, ook al is een werknemer ervaren of heeft hij een leidinggevende functie.

Veiligheidsprocedures opstellen

Waarom zijn veiligheidsprocedures nodig en welke impact hebben ze op de werkplek?

Wat zijn veiligheidsprocedures?

Veiligheidsprocedures zijn afspraken over de manier waarop dingen moeten gebeuren. Geschreven procedures bevatten meestal stapsgewijze instructies en gerelateerde informatie die mensen nodig hebben om hun taken veilig uit te voeren. Ze kunnen ook checklists, diagrammen, afbeeldingen, stroomschema’s en andere soorten hulpmiddelen bevatten.

Waarom zijn ze nodig?

Veiligheidsprocedures zijn cruciaal om fouten en ongevallen te beperken, de operationele kennis in het bedrijf te behouden, werkpraktijken te standaardiseren en aan de veiligheidsvereisten te voldoen.

Waarom volgen mensen niet altijd de procedures?

Er zijn verschillende redenen waarom de veiligheidsprocedures op de werkplek niet worden nageleefd. De veiligheidsprocedures kunnen onjuist, te ingewikkeld, niet beschikbaar of verouderd zijn.

Zorg ervoor dat uw veiligheidsprocedures worden nageleefd

Bedrijven denken vaak dat ze het project intern kunnen afhandelen maar stellen vaak vast dat dit langer duurt dan gedacht door tijdsbeperkingen en beperkte interne middelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.