Waarom moet RI&E?

  • Als organisatie voldoet aan uw wettelijke verplichting;
  • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s (Arbobeleidsplan);
  • Een praktisch Plan van Aanpak (PvA);
  • Kostenbesparing door verlagen verzuim en ongevallen en verhogen van de productiviteit (OEE);
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Laat dus op tijd een RI&E uitvoeren om mogelijke boetes en mogelijke arbeidsrisico’s te voorkomen.

Vraag bij ons nu een vrijblijvende offerte aan, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Safety Analyse RI&E Noord Nederland, Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in Overijssel laten uitvoeren

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) in regio Overijssel is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Wat zijn nou de voordelen van een RI&E en wat moet er allemaal in staan?

Bent u RI&E plichtig?

De RIE (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). U kunt deze zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit en maakt u geen gebruik van een goedgekeurd instrument of heeft u meer dan 25 werknemers, dan moet de RI&E getoetst worden. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

De RI&E laten opstellen

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbowet. In deze wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van de RI&E.

Hoe werkt de RI&E?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een zoektocht naar verbeterpunten. En met verbeteren ben je nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw Plan van Aanpak (PvA) te bekijken en de voortgang te beoordelen dit heeft u ook beschreven in uw Arbobeleidsplan. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een verbouwing aan gebouw, nieuw pand of een reorganisatie) moet er ook een nieuwe RI&E komen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Stappenplan met de RI&E

Stap 1

Inventarisatie

Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.

Stap 2

Evaluatie

Als u alle risico’s op een rij heeft gezet, maakt u een evaluatie. Hoe groot is het risico?

Stap 3

Plan van aanpak

Bij een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie hoort een Plan van Aanpak (PvA). Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In een Plan van Aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s op te lossen met daarbij een realistisch tijdpad en een vrij te maken budget.

Stap 4

Toetsing

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RI&E laten toetsen. Safety Analyse kan u daarbij helpen.

Stap 5

Aan de slag!

Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf / organisatie. In het Plan van Aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn en welk budget daarvoor is. Tijd om aan de slag te gaan dus. De preventiemedewerker neemt het voortouw.

Risicomanagement

Risicomanagement staat sterk in de belangstelling. Niet alleen wordt het ‘risico gestuurd denken’ expliciet genoemd in diverse normenkaders (o.a. ISO 9001*), ook in andere vakgebieden wordt het nut en de noodzaak van risico gestuurd denken steeds duidelijker.

Logisch dus dat veel organisaties op zoek zijn naar manieren om integraal te werken aan risicomanagement en (meer) compliance.

Wettelijke verplichting

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is dus verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en door de Inspectie SZW wordt op naleving toegezien. Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn.

Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van Safety Analyse bent u ervan verzekerd dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting én dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Wat doet Safety Analyse uit de regio Overijssel voor uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?

U kunt Safety Analyse voor de regio Overijssel inschakelen voor:

  • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie;
  • Het opstellen van het Plan van aanpak;
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument);
  • Opstellen documenten (Arbobeleidsplan, AVG -protocol, Bedrijfsnoodplan, Personeelshandboek, Agressie & Geweld protocol, Alleen werken protocol, Camera toezicht protocol, Veiligheidsvoorschriften protocol, etc.).

Preventiemedewerker en de RI&E

Een preventiemedewerker is iemand die zich in het bedrijf / organisatie (ook) bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbowet staat dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Naast een adviserende rol, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen. In de vernieuwde Arbowet, krijgt de preventiemedewerker een nóg belangrijkere rol. Lees meer over de rol en taken van de preventiemedewerker*.

Wilt u meer informatie over RI&E in Overijssel? Neem dan contact met ons op.