Categorie: Nieuws

Het laatste nieuws van Safety Analyse. Interessante nieuwsitems op het gebied van veiligheid, certificering en de industrie.

verplicht-vertrouwenspersoon

Verplichte Vertrouwenspersoon: Een Stap naar Een Veiliger Werkomgeving

De vertrouwenspersoon, straks wettelijk verplicht! In een voortdurende inspanning om werkplekken veiliger en ondersteunend te maken, overweegt de overheid een verplichting voor bedrijven om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze voorgestelde maatregel is bedoeld om een veilige ruimte te bieden voor werknemers om te praten over kwesties als intimidatie, discriminatie en andere zaken die hun […]

Horeca-rie-veiligheid

Horeca is volgende doelwit Arbeidsinspectie bij afdwingen risico-inventarisatie

De Arbeidsinspectie gaat de komende tijd extra controleren op de naleving van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de horecasector. Dat meldt BNR Nieuwsradio op basis van informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10504631/horeca-is-volgende-doelwit-arbeidsinspectie-bij-afdwingen-risico-inventarisatie Uit eerdere controles van de Arbeidsinspectie bleek dat in de horeca vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan […]

Safety Analyse week van de rie 2023

Week van de RIE 2023

Beste ondernemer, Als werkgever wilt u uw medewerkers goede Arbeidsomstandigheden bieden zodat ze veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hier moet u volgende art. 5 van de Arbowet voldoen, maar niet alleen van de Nederlandse Arbeidsinspectie ook eist uw Arbodienst en bedrijfsverzekering dat er een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is met een […]

week-van-de-rie-2021

Week van de RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) 2021

Week van de RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) Het belang van een goede gezondheid van werknemers is door de corona-crisis bij eenieder op het netvlies komen te staan. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is, ook voor kleine bedrijven, bij uitstek geschikt om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Het […]

Corona veilig preventiemedewerker

Het wil maar niet lukken met de RI&E!

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht (Arbowet Art.5). Het plan van Aanpak (PVA) is een verplicht onderdeel. Na 27 jaar heeft meer dan 50% van de bedrijven nog steeds geen RI&E, dit terwijl er jaarlijks zo’n 93.000 Arbeidsongevallen plaatsvinden waarvan ca. 70 met dodelijke afloop. Schandalig! Al jaren beloofd de Inspectie SZW meer inzet op voorlichting en […]

Safety-Analyse-Publicatiereeks-Gevaarlijke-stoffen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

De nieuwe lijst met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is gepubliceerd in de Staatscourant. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende […]

Jaarplan 2021 Inspectie SZW

Jaarplan 2021 Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

“Hoe 2021 eruit gaat zien is in veel opzichten onbekend. Wat we wel weten, is dat het coronavirus ingrijpende gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Het heeft ontwikkelingen zichtbaarder gemaakt, die ons eigenlijk al bekend waren, maar waarvan we als maatschappij nog konden wegkijken. Vooral bij werkenden die laagbetaald werk verrichten op flexibele basis, zien we […]

Risico Inventarisatie & Evaluatie abonnement

Abonnement Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

RI&E – Risico-Inventarisatie en Evaluatie Als ondernemer weet u hoe belangrijk uw medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Minder bekend is dat ondernemers wettelijk verplicht zijn een arbobeleid te hebben en dat de basis voor dit Arbobeleid een Risico Inventarisatie & Evaluatie, afgekort tot RI&E, is. De RI&E is sinds 1994 verplicht voor […]

inspectie SZW boete

Jarenlang te hoge boetes van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

De harde fraudeaanpak van de Inspectie SZW heeft sinds 2013 geleid tot (veel) te hoge boetes voor overtreding van arbeidsregels. Bovendien was een deel van die boetes onterecht. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten.  Uit de analyse van het FD blijkt dat de Inspectie in die zeven […]