OHSAS 18001

OHSAS 18001 is een internationale norm voor het beheersen van arbo- en veiligheidseisen op de werkplek. Het is ook meteen een handleiding voor het opzetten van een arbo-managementsysteem in uw organisatie. OHSAS 18001 gaat verder dan de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) en zal in de toekomst het VCA-certificaat vervangen.

Voordelen

 • duidelijke afspraken m.b.t. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Arbobeleid aantoonbaar te maken)
 • een Arbomanagementsysteem te implementeren, onderhouden en continu te verbeteren (werkinstructies en procedures)
 • risico’s voor medewerkers en derden te elimineren of te verminderen
 • efficiëntie- en effectiviteitsverbetering
 • uitgebreider dan VCA

Arbowetgeving stelt in toenemende mate organisaties (financieel) verantwoordelijk voor de systematische zorg voor de kwaliteit van de werkomgeving en het terugdringen van het ziekteverzuim. OHSAS 18001 biedt een praktisch raamwerk om Arbomanagement te implementeren. Niet alleen maakt de organisatie hiermee Arbo- en veiligheidsmanagement aantoonbaar. Bovendien levert de zorg voor goede arbeidsomstandigheden bedrijfseconomische voordelen op; minder ongevallen betekent meer productie. Verbeteringen in de arbeidsomstandigheden stimuleren en motiveren de medewerkers wat vervolgens leidt tot minder ziekteverzuim en minder verloop. Met OHSAS 18001 neemt u een extra veilige stap. Safety Analyse weet hoe.

Certificering

Wilt u ook dat uw organisatie volgens de internationale OHSAS 18001 norm gecertificeerd wordt? Safety Analyse implementeert dit uitgebreide arbo-managementsysteem in uw organisatie. Daarbij hoort een documentatiesysteem, met daarin een praktisch overzicht van alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en instructies.

Uiteraard zorgt Safety Analyse voor een goede begeleiding bij het invoeren van dit nieuwe systeem in uw organisatie.

OHSAS 18001 laat zich goed combineren met ISO 9001 en ISO 14001 wat meerwaarde oplevert in effectiviteit en efficiëntie, de respectievelijke internationale normen voor kwaliteit en milieu.

Digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS)

Safety Analyse heeft een Kwaliteit Management Systeem (KMS) opgezet waarmee u een managementsysteem (bv. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS, VCA, VCU, HKZ of combinaties hiervan) digitaal kunt maken en beheersen.

Voordelen van een digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS):

 • Alle KMS digitaal beheersbaar
 • Het KMS wordt op uw bedrijfsvoering en processen ingericht
 • Optimale online toegankelijkheid op alle werkplekken
 • Altijd actuele versies van procedures, instructies, formulieren, agenda’s, notulen, etc.
 • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
 • Alle relevante normen altijd actueel
 • Up dates worden automatisch uitgevoerd

Opdrachtgevers

Steeds meer opdrachtgevers eisen, dat u aan de standaard kwaliteitsnormen voldoet, zoals die door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie zijn opgesteld. Het nut van certificaten bevorderen de handel. Ze scheppen duidelijkheid en vertrouwen. Ook helpen ze consumenten bij het nemen van koopbeslissingen. Producenten gebruiken het keurmerk of certificaat juist om hun concurrentiepositie te versterken. Zo kunnen ze aan klanten en opdrachtgevers laten zien dat het product of bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Onderhoudsabonnement certificering

Opdrachtgevers van Safety Analyse bevinden zich doorgaans in branches waar certificering (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA*, VCA**, VCA-P, VCU) een vast gegeven is. Om de eenmaal verworven certificaten te behouden, moet een aantal taken jaarlijks uitgevoerd worden. (Een deel van) deze jaarlijkse taken kunnen aan Safety Analyse worden uitbesteed. Hiermee wordt de administratieve en organisatorische last van het managementsysteem / managementsystemen die het behouden van een certificaat met zich meebrengt, door onze adviseurs van u overgenomen.

Door middel van een onderhoudsabonnement kan een deel van de inspanningen om gecertificeerd te blijven, structureel door ons worden ingevuld. Dat houdt in dat met u wordt afgesproken welke activiteiten ieder jaar voor u worden uitgevoerd.

Gedurende het abonnement kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van onze helpdesk voor uw vragen m.b.t. uw cerificering(en) en Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.