Het flexibele Werkvergunningen Softwarepakket van Safety Analyse Permit2Work Pro

Safety Analyse heeft een flexibel en eenvoudig te bedienen softwarepakket ontwikkeld voor het vastleggen van werkvergunningen. Doel van de Permit2Work (P2W) software is bedrijven op een eenvoudige manier het proces rondom het aanmaken, goedkeuren en vastleggen van werkvergunningen te ondersteunen.

Belangrijke eigenschappen zijn:

  • Flexibel in gebruik en aanpasbaar indien noodzakelijk;
  • Eventueel uit te breiden met b.v. sleutel of pasuitgifte systeem;
  • Betaal per werkvergunning ;
  • Meer werkvergunningen, lagere kosten per vergunning;
  • Zeer lage aanvangskosten;
  • Gebaseerd op het Deltalinqs formulier;
  • Koppelingen met andere software pakketten(ERP: o.a. SAP) mogelijk;
  • TRA analyse en formulier zijn standaard onderdeel van de software;
  • Ondersteuning meerdere talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans) Op aanvraag kan snel een extra taal toegevoegd worden.

 

Beheer

In P2W kunt u zelf verschillende rollen definiëren en gebruikers koppelen aan deze rollen. Per rol bepaalt u zelf welke rechten de gebruiker krijgt. Gebruikers kunt u per persoon opvoeren of in een batch inlezen vanuit een Excel bestand.

Werkvergunning software

Software Werkvergunning

U kunt eigen medewerkers of externen medewerkers toegang verlenen tot het systeem. U kunt ze ook snel tijdelijk of permanent de toegang ontzeggen mocht dat noodzakelijk zijn.

 

Flexibiliteit

Het systeem is zo opgezet dat u zelf kunt kiezen welke werkwijzen en omstandigheden voor uw situatie van toepassing zijn. Hierdoor kunt u werkwijzen en omstandigheden die niet voor uw bedrijf van toepassing zijn verwijderen of nieuwe werkwijzen en omstandigheden die niet standaard in het Deltalinqs formulier zijn opgenomen maar wel in uw bedrijf van toepassing zijn toevoegen.

Permit Werkvergunning

 

Aanvraag werkzaamheden

De aanvrager voert alle relevante gegevens in en geeft aan welke maatregelen noodzakelijk zijn voor de verstrekkende afdeling en de houder.

P2W Pro Permit

 

Maatregelen verstrekkende afdeling

De maatregelen die noodzakelijk zijn voor de verstrekkende afdeling worden overzichtelijk getoond en in één oogopslag is te zien waar nog maatregelen afgerond dienen te worden.

Verstrekker Werkvergunning

 

Apparatuur elektrisch veiligstellen of mechanisch blokkeren kan worden aangegeven en bijgehouden worden wat de status is. Een koppeling met een CMDB is hierbij mogelijk.

Permit aanvraag

 

Maatregelen houder

De houder meldt de door de aanvrager nodig geachte voorzorgsmaatregelen gereed en krijgt een overzicht van de door de aanvrager aangegeven aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

P2W Pro Houder werkvergunning

 

Bekrachtiging

In het overzicht waar de bekrachtiging wordt bijgehouden is de mogelijkheid een TRA analyse uit te voeren (zie volgende paragraaf) Verder kunnen de diverse ondertekeningen elektronisch gebeuren door de geselecteerde houder, aanvrager, vrijgever etc.

P2W Pro Bekrachtiging

 

Taak Risico Analyse TRA

Het uitvoeren van een TRA behoort tot de standaards functionaliteit van de P2W software. Op basis van een TRA analyse wordt bepaald of een TRA verplicht is of niet. De lijst met risico’s die tijdens de TRA analyse gebruikt wordt is dynamisch en kan worden aangepast naar de situatie binnen uw bedrijf.

P2W TRA

De beheersmaatregelen en voortgang hierop kunnen natuurlijk bijgehouden worden in de software.

P2W Pro Taak Risico Analyse

Dagelijkse uitvoering

Tijdens de dagelijkse uitvoering worden de vrijgaven bijgehouden en kunnen, indien van toepassing, gasmetingen e.d. worden bijgehouden.

P2W Uitvoering

Prijsinformatie

Safety Analyse heeft een flexibel en eenvoudig te bedienen softwarepakket ontwikkeld voor het vastleggen van werkvergunningen. Doel van de Permit2Work (P2W) software is bedrijven op een eenvoudige manier het proces rondom het aanmaken, goedkeuren en vastleggen van werkvergunningen te ondersteunen.

P2W is gebaseerd op een pay-per-use model. Met andere woorden u betaalt alleen wanneer u een werkvergunning aanmaakt. Gebruikt u relatief weinig werkvergunningen per jaar dan is de oplossing van Safety Analyse waarschijnlijk een goede keuze voor u. Er geldt een staffel voor het aantal werkvergunningen per jaar. Onderstaande tabel geeft deze aan.

Aantal werkvergunningen per jaar
Van Tot en met Prijs per werkvergunning
1 100 €25,-
101 250 €20,-
251 1000 €15,-
1001 10000 €5,-
10001 €2,50

Initiele installatiekosten: €1500,-.

Meerwerk, aanpassingen, b.v. koppelingen: €125,- per uur.

 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over P2W of een demonstratie van de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met Safety Analyse.

Email:   info@safetyanalyse.nl

Tel:        085 0700895 of 0591 555985

Permit werkvergunning software

Werkvergunning met de richtlijnen van Deltalinqs

Standaard afdrukformaat is A3 (of A4) met aan de voorkant de indeling van Deltalinqs (ook behandeld in de VCA-opleiding) en kan op maat ingericht worden. De achterkant kan gebruikt worden voor Site specifieke informatie (bv. vluchtroute, korte omschrijving, belangrijke telefoonnummers voor noodgevallen etc.).

Op de PDF print komen de handtekeningen te staan van de gebruikers die betrokken zijn in het werkvergunningsproces. Eventuele gekoppelde TRA, LOTO (veiligstelkaarten), relevante telefoon-, reverentienummers staan op de wekvergunning.

Het is niet noodzakelijk om de werkvergunning te printen. Het systeem slaat alle handtekeningen op zodat 100% digitaal gewerkt kan worden en alle informatie gewaarborgd is en blijft.

Werkvergunning Permit software

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.