Crisiscentrale: Integraal crisismanagement

24/7 ondersteuning tijdens en na crisis

Ondanks alle preventieve maatregelen kan uw organisatie in een crisis terecht komen, door een intern of een extern incident zoals een ongeval, brand, een datalekkage, bedreiging, afpersing, fraude, natuurgeweld, infectieziekten, etc. Crisissituaties vragen om een integrale aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via Safety Analyse kunt u een abonnement afsluiten bij de crisiscentrale waarmee uw organisatie 24/7 toegang heeft tot een groot netwerk van crisisexperts met kennis en ervaring met de maatgevende scenario’s binnen uw branche.

1 loket, 1 telefoonnummer, voor al uw vragen en benodigde ondersteuning tijdens en na crisis.

 • Sociale veiligheid: incidenten die worden veroorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld bedreiging en afpersing, geweld, fraude, terroristische aanslagen, zedenzaken, ondermijning, maatschappelijke onrust, (psycho)sociale onveiligheid op werk of school door pesten/(seksuele)intimidatie, etc.
 • Fysieke veiligheid: ongevallen die leiden tot crisissituaties, zoals brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, explosies, (dreigende) instorting van gebouwen/tunnels, arbeidsongevallen, natuurgeweld, vliegtuigongevallen, pandemie, ongevallen op water of open zee, op boorplatformen, etc.
 • Informatieveiligheid: crises die ontstaan uit verlies van (controle over) gevoelige informatie zoals datalekkages, gijzeling van ICT-systemen, etc.

Crisiscentrale Safety Analyse

U kunt bij ons de volgende ondersteuning ontvangen:

 • Extern adviseur voor strategisch of tactisch team
 • Media- en familiewoordvoering
 • Omgevingsanalyse rapportage
 • Scenario-ontwikkeling
 • Loggen
 • Inrichten en/of bemensen call center
 • Inrichten en/of bemensen online crisis webcare
 • Leiden van bijeenkomsten en gesprekken

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, mail naar info@safetyanalyse.nl of bel 085 0700895

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.