Werkplekanalyse laten uitvoeren

Safety Analyse is door haar ervaring in staat op regelmatige basis werkplekanalyses uit te voeren. Deskundigheid wordt gezekerd doordat onze consultants een veiligheidsopleiding op minimaal MVK-niveau gevolgd hebben. Als hulpmiddel worden checklists toegepast die gebaseerd zijn op de VCA-standaard. Via rapportage kunnen we voor u de trends analyseren en vervolgens elimineren. Onderdeel van de VCA-norm en ook een wettelijke eis is de zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E genoemd. Onze veiligheidskundige voert de RI&E voor u uit en stelt een rapportage op, waarna deze door onze gecertificeerde veiligheidskundige (niv. 3) getoetst kan worden.

Bij het uitvoeren van een werkplekanalyse dient onder andere gelet te worden op:

  • risicovolle taken
  • naleving veiligheidsregels en -voorschriften inclusief gebruik collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • orde en netheid
  • gevaarlijke situaties en handelingen
  • omgaan met gevaarlijke of milieubelastende stoffen
  • status van reddingsmiddelen (EHBO- koffer, brandblusapparatuur, e.d.)
  • status, veilig en juist gebruik van machines en gereedschap

Werkplekinspecties zijn gebonden aan een aantal belangrijke eisen, te weten:

  • De inspecties moeten op de werklocaties plaatsvinden (al dan niet op het terrein van de opdrachtgever).
  • Inspecties en observaties moeten resulteren in concrete actiepunten ter verbetering n.a.v. de geconstateerde tekortkomingen
  • Opvolging van uit te voeren verbeteracties moeten geregistreerd worden (is opgenomen op het formulier werkplekinspectie)

Veel bedrijven hebben verschillende zorgsystemen naast elkaar ingevoerd. Integratie van systemen kan echter bij veel bedrijven direct tot efficiënte verbetering leiden. Wij zijn door onze ervaring met het opzetten van diverse systemen, in staat u te adviseren of te assisteren bij een zinvolle integratie van systemen. Dit op een zodanige wijze dat de integratie de efficiëntie ten goede komt

Als uw bedrijf VCA gecertificeerd is moet u daarvoor 4 keer per jaar een werkplekinspectie houden en hierover rapporteren, één van de veiligheidskundigen van Safety Analyse kan u hierbij helpen immers “vreemde ogen dwingen”.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.