Risico’s Industrie

In de industrie zijn vele risico’s zodat nooit volledig risicoloos gewerkt kan worden. Het is daarom van groot belang dat de risico’s inzichtelijk zijn zodat risico reducerende maatregelen getroffen kunnen worden. Vooral van complexe situaties heeft Safety Analyse de ervaring en expertise in huis om bedrijven te ondersteunen in het inventariseren van risico’s. Safety Analyse kan u ook helpen met de meest efficiënte verbeteringen (technisch en organisatorisch).

Externe veiligheid

Om de effecten van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen, dient u te voldoen aan de verplichtingen van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Onze specialisten helpen u te voldoen aan de BRZO wetgeving.

Industriële cultuurverandering

Safety Analyse is gespecialiseerd in het begeleiden bij het in gang zetten en realiseren van veranderingen binnen uw organisatie. Immers, uw organisatie is voortdurend in beweging; de omgeving van uw bedrijf wordt steeds dynamischer en complexer en stelt steeds hogere en veranderende eisen aan uw organisatie. Dit vraagt van u en uw medewerkers een flexibele houding om de aanpassingen binnen de bedrijfsvoering te realiseren.

Onze klanten kennen ons als pragmatisch, mensgericht en betrokken bij het realiseren van het veranderproces en verbeterproces.

Je werkt efficiënter

Een bedrijf is vaak gefocust op hun core business en dat is een bepaald product of dienst verkopen. Als een bedrijf hier goed in is groeit het bedrijf en komen er extra werkzaamheden en processen bij. In de hectiek van alledag gebeurt dat lang niet altijd even optimaal, waardoor er zich ongemerkt veel vertragende factoren in je bedrijfsvoering kunnen ophopen. Door hier af en toe even bij stil te staan, deze processen te evalueren en je manier van werken te verbeteren vergroot je de efficiëntie van je bedrijf.

Je levert beter werk

Uit de evaluatie van de bestaande processen komen hoogstwaarschijnlijk zwakke punten naar voren. Deze kunnen de kwaliteit van je output verstoren. Elimineer deze kwetsbare schakels in je processen en de kans op fouten verkleint, waardoor je de algehele kwaliteit van wat je bedrijf levert, flink verbetert.

Meer duidelijkheid

Communicatie en procesverantwoordelijkheden vastleggen is een must. Vaak zie je dat als er ergens iets mis gaat dat het onduidelijk is wie hier nu precies verantwoordelijk voor is. Het kan zelfs zo zijn dat mensen gaan lopen wijzen. Als je processen gaat optimaliseren leg je de verantwoordelijkheden per proces vast. Zo wordt er overzicht en duidelijkheid geschept en kan er sneller gestuurd worden wanneer dit nodig is.

Meer veiligheid

Onduidelijke processen kunnen niet alleen een gevaar opleveren voor je kwaliteitsstandaard of productiviteit maar ook zeer zeker voor uw werknemers. Het kan zelfs zo zijn dat door een procesfout klantgegevens op straat kunnen belanden. Veiligheid van proces en data zijn cruciaal voor een gezonde onderneming.

Geen verspilling meer

Inefficiënte processen leiden tot verspilling. Verspilling is waste om maar in LEAN termen te praten. En waste wil geen enkele onderneming hebben daar dit vaak gerelateerd is aan verspilling van tijd en natuurlijk geld. Procesoptimalisatie is de manier om verspillingen te traceren en te elimineren.

Kwaliteit en veiligheid gaan alleen samen. WIN-WIN voor uw bedrijf. Vraag één van de  veiligheidskundige van Safety Analyse voor een vrijblijvend gesprek om uw doelstelling te bespreken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.