Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

 

Industrie

Het beschermen van de gezondheid van uw werknemers is belangrijk voor hun persoonlijke veiligheid en voor uw bedrijfsimago en concurrentievoordeel.

Veiligheid

De medewerkers van Safety Analyse zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en willen u graag helpen met een veiligheidsbeheersystemen. Ook u als opdrachtgever bent u bewust van uw verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers, voor contractor(s) en voor uw omgeving. Daarom streven we naar het vermijden van ongevallen en incidenten. We zetten in op handhaving van gezondheids-, veiligheids- en milieueisen. Wij willen uw productieprocessen zo inrichten dat veiligheidsrisico’s tot een absoluut minimum zijn beperkt. “Je werkt hier veilig of je werkt hier niet” is al jarenlang het credo. Het geeft aan dat veiligheid bij ons eerste prioriteit is.

Uit oogpunt van veiligheid nemen we op uitgebreide schaal allerlei maatregelen. Werkvergunningen, speciale veiligheidsprogramma’s, voorlichting, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opstellen van Taak Risico Analyses voor aanvang van werkzaamheden en een streng gereglementeerd werkvergunningenstelsel zijn enkele van de veiligheidsvereisten. In dit kader past ook de inschakeling van gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden welke niet door eigen uw medewerkers kunnen worden uitgevoerd.

Stopsystemen
Uiteraard helpen we u om uw productieprocessen, de opslag en de distributie van producten aan strenge richtlijnen te laten voldoen. Daartoe zijn procesbloksystemen, veiligheidskleppen, automatische stopsystemen, procesmeters, melders en speciale afsluiters nodig. Veiligheidsdeskundigen bewaken en begeleiden de navolging van alle maatregelen en geven adviezen over de verdere verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld aan de hand van audits, inspecties en studies. 

Eigen organisatie
Tenslotte waarborgen uw eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie, beveiligingsmedewerkers, een speciale storingsdienst, detectieapparatuur, blusmonitoren en alarmeringssysteem de snelle melding en bestrijding van eventuele calamiteiten, zo nodig in afstemming en samenwerking met overheidsdiensten.

Het opvolgen van arbeidsregelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid gaat niet alleen om het aanbieden van helmen en beschermende kleding. Uw werkplek kan een risicobron zijn via blootstelling aan gassen en straling en door gevaren gerelateerd aan temperatuur, geluid en micropolluenten verontreiniging.

Het externe veiligheidsbeleid stelt grenzen aan en biedt afwegingkaders voor het beperken van de kans op of het effect van een ramp. Het onderwerp speelt op verschillende vlakken:

  • veiligheid bij bedrijven
  • veilig vervoer van gevaarlijke stoffen
  • veiligheid op locatie
  • veiligheidsbeleid

Naast het basis veiligheidsniveau (plaatsgebonden risico) bevat de wet- en regelgeving een grote beoordelingsvrijheid. Het afleggen van verantwoording over het bereikte veiligheidsniveau is verplicht (groepsrisico). Centraal in de verantwoordingsplicht staan: de hoogte en verandering van het risico, de ruimtelijke alternatieven en het overwegen van risico reducerende maatregelen. 

Bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken (verwerken, opslaan, etc.) komen via de omgevingsvergunning, ruimtelijke ordening of Arbo met externe veiligheid in aanraking.

Safety Analyse zorgt dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen rondom machineveiligheid en procesveiligheid,
ontwerpveiligheid en explosieveiligheid binnen de industrie.

Hoe voorkom je ongelukken tijdens onderhoudswerk? Hoe zorg je dat onderhoudswerk een integraal onderdeel wordt van een effectieve cultuur van veilig werken? Procesveiligheid, procedures en werkvoorschriften voeren er de boventoon. Maar er zijn ook andere aspecten zoals een veiligheidscultuur.

 

Spring naar toolbar