Safety Analyse maakt werken veiliger

Toen Safety Analyse begon was er een sterke behoefte aan software op het gebied van KWALITEIT en ARBO VEILIGHEID. Safety Analyse werkt internationaal en heeft veel expertise in huis om uw vraagstukken met betrekking tot KWALITEIT en VEILIGHEID goed in te kunnen vullen met als resultaat dat u een beter product en/of dienst krijgt en de veiligheid op het werk significant verbeterd, immers kwaliteit en veiligheid gaan alleen samen.

Van registreren naar leren en verbeteren

Werkt jouw organisatie al pro-actief aan kwaliteit en veiligheid? Zijn de medewerkers in jouw organisatie zich bewust van het belang van kwaliteits- en veiligheid gestuurd werken? Wordt er voldoende gemeld?

Weet je op basis van de registraties precies welke issues je dieper moet onderzoeken? Beschik je over real-time analysemogelijkheden? Gebruik je klachten, incidenten en andere afwijkingen als verbeterinstrument? Of kun je op dit vlak nog wel wat hulp gebruiken?

 

Integraal werken aan kwaliteit en veiligheid

Als KAM-coördinator, Staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid of QSHE-professional werk je met allerlei disciplines binnen je organisatie samen t.b.v. meer kwaliteit en veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor diverse aandachtsgebieden en brengt advies uit aan de Directie als het gaat om maatregelen omtrent kwaliteit en veiligheid. Een hele verantwoordelijkheid, die vaak wordt onderschat.