Veilig en gezond kunnen werken. Professioneel werken is gezond en veilig werken, gezond en veilig werken levert kwalitatief goed werk op want kwaliteit en veiligheid gaan alleen samen! Het levert dus duurzaam een lange en gezonde bedrijfsvoering op.

Sinds 2013 neemt het aantal bedrijfsongevallen jaarlijks toe. Om die reden is veiligheid binnen veel bedrijven een actueel en veelbesproken onderwerp. Om veiligheid daadwerkelijk te laten leven binnen een organisatie is het zaak dat er een sterke veiligheidscultuur wordt opgezet met een sterke focus op het veiligheidsbewustzijn verbeteren. Om dat te realiseren is er tijd en geld nodig. Veel bedrijven zien het vrijmaken van tijd en geld voor veiligheid als een kostenpost.

Bij Safety Analyse zien we dit als een relatief kleine investering om imago schade, grote en onverwachte kosten te voorkomen nog afgezien van het leed wat kan ontstaan.

Veiligheidsbewustzijn heeft vele voordelen zoals o.a.:

 • Voorkomen van ongevallen;
 • Voorkomen van milieuschade;
 • Voorkomen van calamiteiten;
 • Voorkomen van ziekteverzuim;
 • Voorkomen van juridische sancties;
 • Voorkomen van productieverlies;
 • Voorkomen van administratieve kosten;
 • Voorkomen van materiele schade (vervanging van gereedschap, machines, voertuigen, etc.);
 • Voorkomen van immateriële schade (bijvoorbeeld communicatie naar werknemers en klanten (slachtofferhulp);
 • Voorkomen van differentiaties van premies;
 • Een goed werksfeer;
 • Binding van medewerkers en bedrijf;
 • Tevreden opdrachtgevers.

Iedere euro die u investeert in veiligheid is lonend, anders gezegd VEILIGHEID LOONT!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.