Preventief medisch onderzoek laten uitvoeren

Wat is een Preventief medisch onderzoek (PMO)?
Een Preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van werknemers in uw organisatie te bewaken en te bevorderen. Een PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten om de gezondheid van werknemers te beschermen en verbeteren als daar een reden voor bestaat.

Waarvoor is een PMO bedoeld?

Een PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan de organisatie en de bedrijfsarts samen ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging), en kunnen zij voor een groep of groepen speciale activiteiten ontwikkelen.
Maatwerk
PMO’s zijn bijna altijd maatwerk, immers geen organisatie is hetzelfde, maar om het jou makkelijk te maken hebben we een aantal modules samengesteld die op verzoek kunnen worden aangepast. Het PMO kunnen bij jou op locatie verzorgd worden, maar kunnen thuiswerkende medewerkers ook in ons vitaliteitscentrum in Zwolle en of Emmen (en andere locaties) een PMO inplannen wanneer hen dat uitkomt, uniek in Nederland. Vanzelfsprekend worden al onze PMO’s corona- en AVG-proof uitgevoerd.
Wettelijke verplichting PMO
Waarom is een PMO wettelijk verplicht?
In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat beschreven dat werkgevers werknemers “periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”.
Vanaf hoeveel werknemers is een werkgever verplicht om een PMO aan te bieden aan zijn werknemers?
Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden.

Periodiek Medisch Onderzoek
Corona sneltest

Periodiek Medisch Onderzoek is maatwerk

Algemene informatie (fabrikant, serienummer, technische indicatie nummer, bouw type, type omschrijving, bouwjaar, bouwomschrijving, functieplaats, omschrijving, inventarisnummer, standplaats, ruimte, sorteerveld en kostenplaats).

Het programma is voorzien van grafische mogelijkheden zodat in één oogopslag duidelijk is welke prioriteiten urgent, hoog, middel, matig en laag scoren. Ook is duidelijk inzichtelijk wat de status is na uitvoering van het plan van aanpak.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.