Voor de begeleiding van uw bedrijf naar een VCA certificering bent u bij Safety Analyse aan het juiste adres.

VCA certificering behalen bij Safety Analyse

VCA certificering

VCA certificering is verder ook een nuttig middel om aan te kunnen tonen dat uw bedrijf aan de wettelijke eisen op het gebied van Arbo- veiligheid en milieu voldoet. Dit voorkomt dus allerlei acties die u en uw opdrachtgever anders zouden moeten nemen om deze gezamenlijke zorg te kunnen waarborgen. Het is voor de opdrachtgever dus steeds vaker dat VCA certificering wordt geëist van een aannemer om als uitvoerende partij werkzaamheden te mogen verrichten.

VCA Certificering behalen

VCA certificeren heeft de volgende voordelen:

 • Daling van het ziekte verzuim;
 • Minder ongevallen en calamiteiten;
 • Verhoging van de productiviteit en efficiëntie (OEE) van uw organisatie;
 • Met VCA certificering voldoet u aan de eisen van uw opdrachtgevers;
 • Met VCA certificering kunt u deelnemen aan aanbestedingen en raamcontracten;
 • Het VCA systeem zorgt voor een structurele vastlegging van veiligheidsaspecten in een duidelijk handboek en overzichtelijke bijlagen;
 • Met VCA certificering voldoet u aan bijna alle Arbo wettelijke verplichtingen;
 • VCA certificering zorgt voor een professionele uitstraling van uw bedrijfsvoering;
 • VCA gecertificeerde aannemers tonen aan dat zij hun VGM beheerssysteem op orde hebben;
 • VCA certificering is een goede basis in de stap naar bijvoorbeeld een ISO certificering;
 • VCA certificering krijgt steeds meer bekendheid in onze buurlanden;
 • VCA certificering kan soms leiden tot een lage verzekeringspremie;
 • VCA certificering: professionaliteit en veiligheid gaan samen.

Van bedrijven wordt anno nu een pro-actieve aanpak verwacht t.a.v. kwaliteit en veiligheid, alleen brandjes blussen is niet meer voldoende.

Onze adviseurs hebben een praktische instelling en nemen u het werk zoveel mogelijk voor u uit handen.

Opdrachtgevers hanteren VCA certificering steeds vaker om inzicht te krijgen in de veiligheid en milieuprestaties van hun onderaannemers.

Een VCA gecertificeerd bedrijf bevordert de gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van veiligheid in de keten.

VCA certificering is gebaseerd op de VGM checklist aannemers.

Als een bedrijf veiligheidsprocedures heeft opgesteld, zoals die in deze VCA norm zijn vereist, kan het vervolgens de VCA certificering behalen. Safety Analyse zorgt voor de VCA begeleiding. Het VCA certificaat wordt door een externe certificatie instelling afgegeven nadat uw VCA systeem met een positief bewijs is getoetst. VCA certificering kan worden aangevraagd nadat een bedrijf aantoonbaar kan maken dat het voldoet aan de eisen die de VCA norm stelt.

Safety Analyse zet de VCA certificering voor u op en kan de certificering ook voor u onderhouden zodat u er van verzekerd bent dat uw processen en documenten altijd actueel zijn.

Stap 1

We komen vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken inzake de begeleiding en certificering.

Stap 2

Uw wensen worden vertaald in een heldere offerte waarin duidelijk zichtbaar is welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Stap 3

In een aantal sessies wordt uw organisatie begeleidt voor optimale certificering gereedgemaakt. Inclusief alle benodigde documenten.

VCA certificering is onder te verdelen in drie niveaus

 • VCA*, deze VCA certificering is voornamelijk van toepassing voor de onderaannemers;
 • VCA**, deze VCA certificering is voornamelijk van toepassing voor de hoofdaannemers;
 • VCA – Petrochemie, deze VCA certificering is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten in de petrochemische sector.

Inmiddels hebben meer dan 14.000 bedrijven in Nederland een VCA certificaat behaald. Ongeveer 90% van de bedrijven heeft een VCA* (VCA 1 ster) certificering.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.