CE-markering: Veiligheids- en gezondheidseisen

Bestaande en nieuwe machines en productielijnen moeten voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Nieuwe machines moeten voldoen aan de Machinerichtlijn en voorzien zijn van de CE-markering. Voor alle in bedrijf genomen machines zijn bovendien de eisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing. Als u zelf machines bouwt of ombouwt of samenstelt (IIB verklaring) moeten deze voor ingebruikname worden gekeurd. Na goedkeuring wordt de CE-markering aangebracht.

Oudere machines

Oudere machines kunnen vaak nog jaren mee. Maar ze moeten natuurlijk wel voldoen aan de veiligheidsnormen. Safety Analyse keurt en adviseert, zodat ook uw oudere machines blijven voldoen aan het huidige vereiste veiligheidsniveau.

Machineveiligheid in alle fases van de levensduur van machines

 • Risicobeoordeling
 • Veiligheidsconcept
 • Veiligheidsdesign
 • Systeemintegratie
 • Validering
 • CE-markering
 • Veiligheidsanalyse van het machinepark
 • Lock Out Tag Out-systeem
 • Internationale conformiteitsbeoordeling
 • Inspectie van veiligheidsvoorzieningen

Safety Analyse maakt een analyse aan de hand van de volgende punten:

 • Machinerichtlijn* en de Richtlijn Arbeidsmiddelen (NEN)
 • Samenhang Warenwetbesluit, Arbowet*, Arbobesluit, Arboregeling en Arbobeleidsregels
 • risicobeoordeling en -reductie*

Machines moeten veilig zijn voor de mensen die er mee werken. Volgens de Arbowet- en regelgeving ligt de verantwoordelijkheid hiervoor  zowel bij de werkgever als de werknemer.

Safety Analyse helpt u met het verhogen van machineveiligheid

Uitstekende ondersteuning door experts, dát is wat u kunt verwachten van Safety Analyse.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.