Onze werkwijze is gebaseerd op integriteit en wederzijds vertrouwen.

Ook buiten onze organisatie zoeken we naar kwaliteit en veiligheid. Dat doen we door voortdurend de dialoog aan te gaan met onze stakeholders. Zo krijgen we goed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Ook kunnen we zo van gedachten wisselen over onderwerpen waarvan wij denken dat Safety Analyse een belangrijk verschil kan maken voor de Nederlandse samenleving. Tot onze belangrijke stakeholders behoren onder meer zakelijke klanten en leveranciers, medewerkers, overheden, toezichthouders en maatschappelijke organisaties. Bij het nemen van strategische beslissingen houden we altijd rekening met de mening van onze stakeholders.