Ontruimingsplattegrond laten maken

Als je overnacht op de tiende verdieping van een hotel, kijk je vast even op een plattegrond, hoe je het pand moet verlaten in geval van nood.

Ontruimingsplattegrond moeten ook aanwezig zijn in de gebouwen en bedrijfspanden van uw organisatie. U hangt ze op strategische plaatsen, zodat ze voor alle aanwezigen duidelijk zichtbaar zijn.

De ontruimingsplattegronden moeten informatie geven over: vluchtwegen (pictogrammen NEN EN 7010), blusmiddelen en EHBO-posten.

NEN 1414

Safety Analyse maakt voor uw organisatie ontruimingsplattegrond op basis van NEN 1414. De ontruimingsplattegronden worden door onze bouwkundige tekenaars gemaakt op A-3 formaat, conform de huidige NEN 1414 norm. Het ontwerp van de plattegronden laten we volledig aansluiten op uw huisstijl en kunnen uw kleuren en logo’s toevoegen, zodat het een passend geheel wordt. U heeft keuze uit verschillende lijsten en materialen. Inmiddels maken we ook plattegronden op plexiglas, wat een mooie en professionele uitstraling heeft.

NEN 8112

Het doel van het ontruimingsplan (bedrijfsnoodplan) is het beschrijven hoe uw organisatie effectief kan alarmeren en handelen in geval van nood. Om een herkenbaar en effectief plan te ontwikkelen, maken wij gebruik van de ontwerpnorm NEN 8112.

Een ontruimingsplan is van belang voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning van de lokale overheid in het kader van de Bouwverordening art. 6.1.1 in de volgende gevallen:

  1. meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis;
  2. bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit Materialen (Staatscourant 138:1998) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;
  3. aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
  4. aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

Tevens geeft het ontruimingsplan invulling aan artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet. Uiteraard is het opstellen van een plan bedoeld om effectief te kunnen handelen bij een calamiteit en om medewerkers en bezoekers in veiligheid te brengen.

Waar moeten ze hangen?

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om preventief te gebruiken. Vooraf kan men zich erop oriënteren. De plattegronden kunnen daarom het beste hangen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimtes en in de buurt van toiletgroepen. Daarnaast kunnen medewerkers geïnstrueerd worden met behulp van de kaarten, bijvoorbeeld tijdens een oefening.

Safety Analyse zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen, die zijn geformuleerd in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. De norm NEN 4000 ‘Bedrijfshulpverlening’ biedt een structuur die bedrijven helpt hierop voorbereid te zijn. De norm is bedoeld voor optreden van de Bedrijfshulpverlening (BHV), dat begint binnen de eerste drie minuten na het begin van een incident of calamiteit en eindigt na overdacht aan professionele hulpdiensten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe NEN 8112, dit wordt een samenvoeging van NEN 8112 en NEN 4000.

Het is wettelijk verplicht om eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Tijdens een ontruimingsoefening brengen uw medewerkers, BHV-ers en Ploegleider BHV het ontruimingsplan in praktijk.

Veiligheidsplattegronden

Wat is een veiligheidsplattegrond?

Een veiligheidsplattegrond is een plattegrond waarop veiligheidsinformatie over een gebouw staat en deze tekeningen moet u verplicht toevoegen aan een ontruimingsplan. Er staat meer informatie op dan op een ontruimingsplattegrond. Dit maakt de plattegrond niet geschikt om op te hangen, omdat te veel informatie snel lezen niet ten goede komt. Op een veiligheidsplattegrond kunnen de volgende zaken staan aangegeven: brandblusmiddelen, rookmelders, slow whoops,  gevaren, verboden, gevaarlijke stoffen en brandwerende scheidingen. De tekeningen worden gemaakt volgens de nieuwste norm, de NEN1414.

Waarom nodig?

Deze informatie zorgt voor een heldere en eenduidige communicatie over de veiligheidsaspecten in het gebouw met bijvoorbeeld een instantie als de brandweer.

Deze tekeningen lijken op tekeningen die nodig zijn voor een gebruiksvergunning maar de laatste tekeningen moeten aan meer eisen voldoen. Ook voor gebruiksvergunning en tekeningen voor een gebruiksvergunning of melding.

De adviseurs van Safety Analyse adviseren u graag bij het maken van een calamiteitenplan met alle daarbij horende ontruimingsplattegrond en andere documentatie dat geeft een gerust gevoel. Safety Analyse maakt werk van uw veiligheid.

 

Safety Analyse is gespecialiseerd in o.a:

Industrie (chemie, automotive, voedingsmiddelen, papier, karton, etc.)

Overheid (gemeentehuizen, provincie, scholen, defensie, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, inrichtingen, etc.)

Horeca (restaurant, café, hotel, uitgaansgelegenheid, hotel, etc.)

Winkels

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.