Safety Analyse Risk Program software

Het Safety Analyse Risk Program afgekort SARP is een software programma speciaal ontwikkeld voor het archiveren en beheersen van Risico Inventarisaties & Evaluatie (RI&E) van machineveiligheid met het daarbij behorende Plan van Aanpak (PvA) om effectief en efficiënt met de gegevens om te gaan. Een verdiepende RI&E op het gebied van machineveiligheid. Gegevens uit bestaande ERP software (bv. SAP, Ultimo, Maximo en/of andere technische informatie) zijn goed implementeerbaar waardoor er al snel een overzichtelijke database is. De bevindingen worden overzichtelijk in op maat gemaakte rapportages weergegeven (digitaal en in print (pdf) versie).

Voldoen de veiligheidsnormen, om het risico op letsel te verkleinen en de productiviteit te verhogen?

Door de voortdurend veranderende wereldwijde veiligheidsnormen en -technologieën en productieveiligheid is SARP een krachtige tool geworden om uw productieomgeving te optimaliseren. De implementatie van deze normen (MachineRichtLijn MRL A-, B- en C normen) en technologieën helpt niet alleen letsel te verminderen, maar verbetert ook in belangrijke mate de productiviteit, de efficiëntie, de inzet van uw medewerkers en de instelling van uw klanten.

Begrip van het actuele risiconiveau van één machine of een compleet machinepark is een enorme opgave. Veel bedrijven weten daarom niet waar ze moeten beginnen. Safety Analyse kan u hierbij helpen. Safety Analyse heeft een team van consultants om eindgebruikers tijdens elke fase van een veiligheidsproject te ondersteunen.

Praktijk

Bestaande opdrachtgevers zijn enthousiast over het gebruikersgemak.

Bij een opdrachtgever waar door de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorheen Arbeidsinspectie) onvolkomenheden zijn geconstateerd is het Safety Analyse Risk Program succesvol toegepast. De inspecteurs van de SZW vonden het Safety Analyse Risk Program een toegevoegde waarde voor het inventariseren van de risico’s.

De software heeft de volgende mogelijkheden:

 • Het programma heeft een zoekfunctie;
 • De normen worden benoemd (machinerichtlijn);
 • De risico’s kunnen geselecteerd worden;
 • Door middel van Fine & Kinney wordt de risicoklasse ingedeeld;
 • Selectie mogelijkheid voor de blootstelling;
 • Letsel schade selectie;
 • Gevaar;
 • Scenario weergave;
 • Gevarenzone;
 • Gebruikersfase selectie;
 • Plan van Aanpak (PvA), veiligheidsmaatregel, actiepunt;
 • Prioriteit;
 • Planning;
 • Uitvoering;
 • Evaluatie, her-evaluatie (met de nieuwe risico-klasse);
 • Rest risico’s;
 • Afbeeldingen (foto’s).

Algemene informatie (fabrikant, serienummer, technische indicatie nummer, bouw type, type omschrijving, bouwjaar, bouwomschrijving, functieplaats, omschrijving, inventarisnummer, standplaats, ruimte, sorteerveld en kostenplaats).

Het programma is voorzien van grafische mogelijkheden zodat in één oogopslag duidelijk is welke prioriteiten urgent, hoog, middel, matig en laag scoren. Ook is duidelijk inzichtelijk wat de status is na uitvoering van het plan van aanpak.

Voordelen Safety Analyse Risk Program

 • Instelbare diepgang van beoordeling. Per eis zijn meerdere niveaus van diepgang beschikbaar. De diepgang van de beoordeling is per afzonderlijke eis in te stellen.
 • Regelmatig worden updates toegevoegd
 • Snel navigeren naar de gewenste eis middels een overzichtelijke inhoudsopgave.
 • De “documentweergave” van de controlepunten zorgt ervoor dat de eisen in de context van de werkelijke richtlijntekst kunnen worden beoordeeld.
 • De beoordeling van de eisen kan worden voorzien van een tekstuele toelichting
 • Rapportages kunnen direct worden afgedrukt in PDF
 • Rapportages zijn aan te passen door middel van diverse opties
 • Er is een Nederlandstalige handleiding (programma is in NL)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.