ISO 14001

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm voor het milieu-managementsysteem. Organisaties met dit certificaat voldoen aan de milieuwetgeving en streven continu naar verbeteringen op milieugebied. Ze houden de gevolgen van hun activiteiten scherp in de gaten, om zo de negatieve effecten hiervan op het milieu te reduceren.

ISO 14001 omvat:

 • milieubeleid en wettelijke eisen
 • taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • implementatie, documentatie en uitvoering
 • monitoring en meting
 • corrigerende maatregelen

Certificering

Wilt u ook dat uw organisatie ISO 14001 gecertificeerd wordt? Safety Analyse neemt uw huidige milieubeleid onder de loep en geeft aan waar de manco’s zitten. Vervolgens stellen we een documentatiesysteem samen, met daarin een praktisch overzicht van alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en instructies.

Tot slot wordt het nieuwe milieu-managementsysteem ingevoerd, waarbij Safety Analyse ervoor zorgt dat iedereen in de organisatie goed wordt geïnstrueerd en begeleid.

Voordelen van ISO 14001 certificering:

 • Besparingen in energie en andere grondstoffen en materialen
 • Toegankelijkheid van de gegevens op milieugebied
 • Hoger rendement omdat maatregelen worden geselecteerd die het meest opleveren
 • Zekerheid dat alle verplichtingen worden nagekomen
 • Verbetering milieu-imago
 • Vermindering kosten van afvalmanagement
 • Structuur voor continue verbetering van de milieuprestaties
  De ISO 14001-norm is niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Het is een management tool die helpt de milieudoelstellingen voor de organisatie te realiseren.

Verantwoordelijkheid

Steeds meer organisaties nemen zelf de maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam en milieubewust te ondernemen.

Digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS)

Safety Analyse heeft een Kwaliteit Management Systeem (KMS) opgezet waarmee u een managementsysteem (bv. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS, VCA, VCU, HKZ of combinaties hiervan) digitaal kunt maken en beheersen.

Voordelen van een digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS):

 • Alle KMS digitaal beheersbaar
 • Het KMS wordt op uw bedrijfsvoering en processen ingericht
 • Optimale online toegankelijkheid op alle werkplekken
 • Altijd actuele versies van procedures, instructies, formulieren, agenda’s, notulen, etc.
 • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
 • Alle relevante normen altijd actueel
 • Up dates worden automatisch uitgevoerd

Opdrachtgevers

Steeds meer opdrachtgevers eisen, dat u aan de standaard kwaliteitsnormen voldoet, zoals die door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie zijn opgesteld. Het nut van certificaten bevorderen de handel. Ze scheppen duidelijkheid en vertrouwen. Ook helpen ze consumenten bij het nemen van koopbeslissingen. Producenten gebruiken het keurmerk of certificaat juist om hun concurrentiepositie te versterken. Zo kunnen ze aan klanten en opdrachtgevers laten zien dat het product of bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.