Ontruimingsoefening

Safety Analyse kan voor u op locatie een ontruimingsoefening organiseren en begeleiden. Afhankelijk van de grote van de locatie, maar ook rekening houdend met de wensen van de locatie wordt een plan gemaakt. Door deze maatwerkaanpak bereiken wij het optimale resultaat uit de oefeningen.

Ontruimingsoefeningen

Als er een bedreigende situatie ontstaat waarbij iedereen het gebouw moet verlaten, is het zaak dat dit snel en zonder problemen verloopt. Daarvoor bestaat een draaiboek: het ontruimingsplan. Eenmaal per jaar wordt dit plan aan de praktijk getoetst door middel van een ontruimingsoefening.

Safety Analyse heeft deskundigen in huis die een realistische oefening voor u opzetten.

Bij een ontruimingsoefening wordt gelet op:

 • toepassen van juiste procedures
 • uitvoeren taken door bedrijfshulpverleners
 • opvolgen instructies door medewerkers

De hoofdzaak van een ontruimingsoefening is om uw medewerkers te trainen in hoe zij het pand zo snel mogelijk en op een veilige manier, volgens het bedrijfsnoodplan, dienen te verlaten. Mocht zich een calamiteit voordoen en het ontruimingsalarm wordt in werking gesteld.

Ook uw BHV’ers worden getraind hoe een ontruiming te begeleiden. Ook dienen zij volgens een bepaalde procedure uw medewerkers te registreren.

Tips en adviezen bij voorbaat

Voldoet u aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid?
Checklist voor gebouw/inrichting:

 1. Komen de plattegronden overeen met de werkelijkheid en zijn deze actueel?
 2. Sluiten deuren automatisch bij brand in het (dagschoot)slot?
 3. Zijn alle blusmiddelen vrij toegankelijk?
 4. Staan de blusmiddelen allemaal op de juiste plaats aangegeven op de ontruimingsplattegronden (haspels en handblusmiddelen)?
 5. Is er een aangewezen persoon die de werking van de brand meldcentrale controleert?
 6. Is er bij de brand meldcentrale een handleiding aanwezig en is er een storingsprocedure?
 7. Is er een tekening aanwezig waarop de installatieonderdelen aangegeven zijn (rookmelders, nevenindicatoren, etc.)?
 8. Is er een plattegrond waarop de compartimentgrenzen zijn aangegeven?
 9. Zijn er op strategische punten actuele ontruimingsplattegronden aanwezig?
 10. Wordt de compartimentering intact gehouden bij dagelijks gebruik (geen losgekoppelde deurdrangers, gewichten of obstakels voor deuren, wig onder de deur)?
 11. Zijn er brandgevaarlijke stoffen aanwezig en zo ja, zijn deze veilig opgeborgen?
 12. Worden de blusmiddelen periodiek gecontroleerd?
 13. Zijn de vluchtwegen zowel onderweg als bij de nooduitgangen duidelijk voorzien van vluchtwegaanduiding?
 14. Zijn de vluchtwegen ook toegankelijk voor mindervalide personen?
 15. Kunnen deuren in de vluchtroutes met één handeling direct geopend worden (zonder sleutels)?
 16. Is duidelijk zichtbaar wat de vluchtroutes zijn?
 17. Indien van toepassing: Is bekend waar de afsluiters van gevaarlijke stoffen zich bevinden?
 18. Is bekend waar de afsluiter voor Gas, Water en Elektra zich bevinden?
 19. Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?
 20. Draaien de deuren in de vluchtroutes mee met de vluchtrichting
 21. Werkt de noodverlichting installatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.