Onderhoudsabonnement certificering

Opdrachtgevers van Safety Analyse bevinden zich doorgaans in branches waar certificering (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA*, VCA**, VCA-P, VCU) een vast gegeven is. Om de eenmaal verworven certificaten te behouden, moet een aantal taken jaarlijks uitgevoerd worden. (Een deel van) deze jaarlijkse taken kunnen aan Safety Analyse worden uitbesteed. Hiermee wordt de administratieve en organisatorische last van het managementsysteem / managementsystemen die het behouden van een certificaat met zich meebrengt, door onze adviseurs van u overgenomen.

Door middel van een onderhoudsabonnement kan een deel van de inspanningen om gecertificeerd te blijven, structureel door ons worden ingevuld. Dat houdt in dat met u wordt afgesproken welke activiteiten ieder jaar voor u worden uitgevoerd.

Gedurende het abonnement kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van onze helpdesk voor uw vragen m.b.t. uw cerificering(en) en Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Op deze wijze heeft u niet al te veel omkijken naar uw certificering(en) en RI&E, Safety Analyse neemt u de zorg hiervan uit handen.

Het onderhoudsabonnement met Safety Analyse geeft u het voordeel dat u altijd en aantoonbaar toegang hebt tot de kennis en ervaring van onze veiligheidskundigen. De adviseurs van Safety Analyse hebben daarnaast ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van certificeringen volgens de normen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA*, VCA **, VCU en  VCA-P.

Onderstaande opsomming is een greep uit de mogelijkheden. Wanneer er andere taken zijn die onze adviseurs voor u kunnen invullen, bespreken we graag de mogelijkheden.

 • Onderhoud Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Interne audit
 • Directiebeoordeling
 • Audit begeleiding
 • Werkplekinspecties

Begeleiding bij certificeringsaudit

De begeleiding bij een certificeringsaudit kan bestaan uit het uitvoeren van een pre-audit ter voorbereiding op de officiële certificeringsaudit. Met de resultaten van een pre-audit weet u of het systeem voldoet aan de eisen van volledigheid en actualiteit uit de norm, zodat de (her)certificeringsaudit soepel kan verlopen.

Daarnaast kunnen onze adviseurs tijdens de audit aanwezig zijn, zodat kan worden ingespeeld op vragen en opmerkingen van de auditor. Op die manier worden eventuele door de auditor geconstateerde afwijkingen zo snel mogelijk opgelost.

Wanneer een combinatie van certificaten beheerd moet worden, zal er overlap zijn in een aantal procedures. Wanneer dat het geval is, kan een pre-audit gecombineerd uitgevoerd worden voor een aantal systemen tegelijk. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

U kunt een service-abonnement afsluiten voor de volgende managementsystemen:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • VCA certificering bedrijven
 • VCU certificering uitzendbureaus
 • HKZ certificering zorginstellingen

Voordelen

 • vaste prijs voor het in stand houden en actualiseren van uw certificering
 • optimale inzet van eigen medewerkers
 • Safety Analyse is uw vaste aanspreekpunt
 • duidelijke afspraken over wat intern en wat door Safety Analyse wordt gedaan
 • altijd up-to-date omdat veranderingen in de normen direct worden aangepast
 • Door het integreren van de verschillende standaarden in één systeem een worden audits gecombineerd uitgevoerd wat meerwaarde oplevert in
  effectiviteit en efficiëntie

Wat wordt er geauditeerd?

 • Principes van auditing
 • Samenstelling van een auditteam
 • Bekwaamheid en beoordeling van de auditoren (persoonlijke kenmerken, opleiding, werkervaring en auditervaring)
 • Inrichten, besturen en beheren van het auditprogramma
 • Middelen en verantwoordelijkheden
 • Uitvoering van een audit en de documentbeoordeling
 • Continu verbeteren van het auditproces.

Safety Analyse  is bevoegd (minimaal MVK veiligheidskundigen) adviezen te geven over het verlenen van certificaten. Uit deze certificaten blijkt dat de organisatie voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit is een belangrijk bewijsmiddel voor de organisatie naar haar klanten. Zo wordt duidelijk dat men aan gestructureerd kwaliteitsmanagement doet, dat wil zeggen: zorg, beheersing en borging op een vooraf gestelde en gestructureerde manier.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.