VCA certificeringen voor bedrijven

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers besteden werkzaamheden alleen uit aan VCA gecertificeerde bedrijven. Zorg er daarom voor dat uw bedrijf wordt gecertificeerd.

Structurele aandacht voor kwaliteit verbetert uw resultaten

Kwaliteitszorg heeft impact op alle mogelijke onderdelen van uw bedrijfsprocessen.  Met een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem kunt u goed zicht houden op de kwaliteit binnen uw organisatie. Uw kwaliteitszorg verbeteren leidt tot tevreden klanten, medewerkers en overige stakeholders, maar ook tot kostenbeheersing en omzetvergroting. Het biedt bovendien houvast bij aansprakelijkheid en het heeft een positieve uitwerking op het bedrijfsimago. Zo zorgt u met een duidelijk kwaliteitsmanagementsysteem voor het verbeteren en het onderhouden van de kwaliteit binnen en door uw organisatie. Safety Analyse staat u bij met kwaliteitszorg en risicomanagement voor uw projecten, waarbij u klaargestoomd wordt voor certificering.

Certificering borgt een constante toetsing welke zichtbaar maakt wat werkt en wat er niet werkt. Certificatie demonstreert ook de bereidheid van mensen en organisaties om hun eigen intenties en systemen serieus te nemen en erop aanspreekbaar te zijn, niet alleen op korte termijn maar ook voor langere termijn.

Safety Analyse zet certificeringen op en kan ze voor u onderhouden voor een vast maandelijks bedrag. We ontzorgen u dan volledig, altijd up to date en we begeleiden bij interne- en externe audits.

Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

 • VCA*, voor onderaannemers;
 • VCA **, voor hoofdaannemers;
 • VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector;
 • VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche.

Voordelen VCA Bedrijfscertificering

 • Grotere kans op opdrachten omdat opdrachtgevers steeds vaker VCA certificering eisen;
 • Door VCA kunt u zich als aannemer nu toeleggen op slechts één checklist;
 • VCA is een breed geaccepteerde, uniforme checklist;
 • Uw VGM beheersysteem sluit goed aan op dat van de opdrachtgever.

Waarom VCA Bedrijfscertificeringen

Veel bedrijven besteden opdrachten uit aan aannemers. Wanneer het bedrijf van een aannemer VCA gecertificeerd is, dan mag de opdrachtgever erop vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar brengen. Tevens tonen aannemers met een VCA gecertificeerd bedrijf aan dat zij hun VGM beheersysteem op orde hebben.

Soorten certificering

Veel bedrijven besteden opdrachten uit aan aannemers. Wanneer het bedrijf van een aannemer VCA gecertificeerd is, dan mag de opdrachtgever erop vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar brengen. Tevens tonen aannemers met een VCA gecertificeerd bedrijf aan dat zij hun VGM beheersysteem op orde hebben.

Stappenplan

Allereerst laat u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitvoeren voor uw bedrijf. Hierdoor weet u:

Of medewerkers VCA persoonscertificering nodig hebben.

Of er extra beschermmiddelen noodzakelijk zijn.

Hoe de werkomgeving veiliger kan worden gemaakt.

Of al het risicovolle materieel goedgekeurd is.

Aan de hand van de RI&E ondersteunt VCA Nederland bij het opzetten van een VCA systeem op dat aansluit bij uw bedrijf. In dit systeem staat beschreven hoe uw bedrijf omgaat met VGM. De volgende stap is het invoeren van dit VCA systeem in uw bedrijf. Hierna laat u zich certificeren door een erkende onafhankelijke certificatie instelling.

Certificeren

De certificering wordt gedaan door een onafhankelijke certificatie instelling (CI). Deze voert een audit uit en wanneer uw bedrijf aan de VCA eisen voldoet, wordt uw bedrijf VCA gecertificeerd. De CI controleert uw bedrijf vervolgens jaarlijks of deze nog aan de certificeringseisen voldoet.

Wanneer u meerdere vestigingen heeft, dan voert de certificatie instelling de audit bij elke vestiging apart uit. Wanneer één van de vestigingen niet meer voldoet aan de VCA eisen, dan vervalt de certificering voor het hele bedrijf. Er kan natuurlijk sprake zijn dat niet elke vestiging betrekking heeft op een VCA certificering. In dat geval staan alleen de betreffende vestigingen op de certificering.

De voordelen op een rij

 • Voor veel opdrachtgevers is VCA een vereiste voor het verkrijgen van een opdracht.
 • Met een VCA certificaat heeft u een voorsprong op de niet VCA gecertificeerde aannemers.
 • Aannemers hebben niet meer te maken met allerlei veiligheidsvereisten, -doorlichtingen en -systemen die in het verleden ‘bedacht’ en opgelegd zijn. Door VCA kan men zich nu toeleggen op slechts één checklist.
 • VCA is een breed geaccepteerde, uniforme checklist.
 • VCA zorgt voor een duidelijke structuur: de aannemer kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM beheersysteem.
 • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor aannemers verzekerd zijn van een eerlijke, onafhankelijke, professionele beoordeling door een certificatie-instelling (CI).
 • Het VCA certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en -audits.
 • VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001.
 • Door toepassing van het VCA certificatieproces kan het VGM beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM beheersysteem van de opdrachtgever.
 • VCA is een internationaal systeem en wordt hierdoor toepast en erkend in een aantal EU lidstaten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.