Vertrouwenspersoon tegen ongewenste omgangsvormen en integriteit

Op het werk kunnen situaties ontstaan waarbij ongewenste omgangsvormen zoals agressie (verbaal/non-verbaal), discriminatie, pesten of seksuele intimidatie plaatsvinden. Om dit soort gevoelige zaken die het functioneren beïnvloeden kan een externe vertrouwenspersoon uitkomst bieden.
Bij een vertrouwenspersoon kunnen werknemers in vertrouwen en anoniem hun hart luchten. Dit houd in dat er niemand over geïnformeerd wordt, zelfs de werkgever niet (tenzij het aangegeven word door de persoon zelf).
De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie voor een goede opvang van de medewerker en zal proberen door advisering of doorverwijzing een oplossing voor de klacht te realiseren. Er is geen pasklare oplossing voor ongewenste omgangsvormen, daarom wordt in de gesprekken gekeken of er een vervolg moet komen door middel van het indienen van een klacht, of dat er door middel van gesprekken een uitkomst mogelijk is. De vertrouwenspersoon onderneemt echter nooit actie zonder de uitdrukkelijke toestemming van de medewerker!
Ongewenste omgangsvormen vallen binnen de kaders van Psychosociale Arbeidsproblematiek (PSA). Als bedrijf kunt u Safety Analyse aanstellen als externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie dit schept vertrouwen van werknemers.
.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.