Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

ISO 9001 | Kwaliteitsmanagement | Certificering behalen ISO 9001:2015

ISO9001:2015 een managementtool om je risico’s en kansen te beheersen

Het ISO 9001:2015 -certificaat is een internationale erkenning voor het kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. ISO is afgeleid van het Griekse isos, wat gelijk betekent.

Om aan ISO 9001:2015 -normen te voldoen, moet uw kwaliteitssysteem bestaan uit: kwaliteitshandboeken, procesbeschrijvingen en instructies.

Voordelen

 • duidelijke afspraken m.b.t. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • werken volgens werkinstructies en procedures
 • efficiënte bedrijfsvoering
 • kostenreductie

Certificering

Met Safety Analyse kunt u op een vrij eenvoudige manier het ISO 9001:2015 -certificaat behalen.

Wij maken eerst een analyse van uw organisatie.

Vervolgens stellen we een documentatiesysteem samen, met daarin een praktisch overzicht van alle procedures, instructies en te gebruiken formulieren.

Tot slot wordt het nieuwe kwaliteitssysteem ingevoerd, waarbij Safety Analyse ervoor zorgt dat uw werknemers goed worden geïnstrueerd en begeleid

Digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS)

Safety Analyse heeft een Kwaliteit Management Systeem (KMS) opgezet waarmee u een managementsysteem (bv. ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHSAS, VCA, VCU, HKZ of combinaties hiervan) digitaal kunt maken en beheersen.

Voordelen van een digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS):

 • Alle KMS digitaal beheersbaar
 • Het KMS wordt op uw bedrijfsvoering en processen ingericht
 • Optimale online toegankelijkheid op alle werkplekken
 • Altijd actuele versies van procedures, instructies, formulieren, agenda’s, notulen, etc.
 • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
 • Alle relevante normen altijd actueel
 • Up dates worden automatisch uitgevoerd

Opdrachtgevers

Steeds meer opdrachtgevers eisen, dat u aan de standaard kwaliteitsnormen voldoet, zoals die door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie zijn opgesteld. Het nut van certificaten bevorderen de handel. Ze scheppen duidelijkheid en vertrouwen. Ook helpen ze consumenten bij het nemen van koopbeslissingen. Producenten gebruiken het keurmerk of certificaat juist om hun concurrentiepositie te versterken. Zo kunnen ze aan klanten en opdrachtgevers laten zien dat het product of bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

ISO 9001 laat zich goed combineren met ISO 14001 wat meerwaarde oplevert in effectiviteit en efficiëntie, de respectievelijke internationale normen voor kwaliteit en milieu.

Onderhoudsabonnement certificering

Opdrachtgevers van Safety Analyse bevinden zich doorgaans in branches waar certificering (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA*, VCA**, VCA-P, VCU) een vast gegeven is. Om de eenmaal verworven certificaten te behouden, moet een aantal taken jaarlijks uitgevoerd worden. (Een deel van) deze jaarlijkse taken kunnen aan Safety Analyse worden uitbesteed. Hiermee wordt de administratieve en organisatorische last van het managementsysteem / managementsystemen die het behouden van een certificaat met zich meebrengt, door onze adviseurs van u overgenomen.

Door middel van een onderhoudsabonnement kan een deel van de inspanningen om gecertificeerd te blijven, structureel door ons worden ingevuld. Dat houdt in dat met u wordt afgesproken welke activiteiten ieder jaar voor u worden uitgevoerd.

Gedurende het abonnement kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van onze helpdesk voor uw vragen m.b.t. uw cerificering(en) en Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Veiligheidsmanagement Safety AnalyseISO, VCA, HKZ, certificering

Spring naar toolbar