mei 01 2020 0Comment
Covid 19, Corona, Veilig, Gezondheid

Werken na Covid-19, bent u er klaar voor?

Werken na Covid-19 wordt anders dan voorheen. Zoals het was, wordt het mogelijk nooit meer. Door de coronasituatie zijn we gedwongen een andere invulling te geven over hoe en waar te werken. In sommige situaties is vaker thuiswerken een optie.

Voor andere situaties moeten aanvullende veilige oplossingen worden bedacht.

Denk hierbij aan meer afstand tussen bureaus, andere opstellingen in kantines en vergaderruimtes, kleedruimtes, garderobes, wachtruimtes, openbaar vervoer, busjes voor medewerkers, etc. Beroepen of dienstverlening waar zonder direct contact met de klant geen dienstverlening mogelijk is, als bij kappers, schoonheidsspecialisten, horeca, fysiotherapeuten etc. staan voor nog grotere uitdagingen.

Naast de reeds bestaande Arbo-regels moet ook worden voldaan aan extra maatregelen om herhaling van Covid-19, of nieuwe pandemieën zoveel mogelijk te voorkomen. Voor iedere organisatie is dit weer anders. Voor thuiswerkers gelden de Arbo en aanvullende regels. Niet iedere situatie is geschikt voor thuiswerken, waar passende oplossingen voor bedacht moeten worden.

De nieuwe 1,5 meter economie stelt hoge eisen aan bedrijven en organisaties om veilig werken voor medewerkers, klanten, leveranciers en bezoekers te waarborgen. Dit vergt naast extra investeringen ook het moeten voldoen aan verscherpte Arbo-maatregelen. In een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt getoetst in welke mate een organisatie voldoet aan Arbo-maatregelen en welke maatregelen meer aandacht, of anders uitgevoerd moeten worden.

Voor organisaties vanaf 2 medewerkers is een periodieke RI&E verplicht, waarin maatregelen vanuit de 1,5 meter economie getoetst moeten worden.

Om bestaande RI&E’s te updaten naar de 1,5 meter economie kunnen wij de aanvullende maatregelen voor u toetsen en aangeven waar hiaten zitten.

De kosten van een Covid-19 RI&E-supplement bedragen vanaf € 895,- (afhankelijk van de bedrijfsgrootte). U krijgt hiervoor een rapport waarin staat aangegeven welke Covid-19 maatregelen u heeft getroffen en of deze conform de richtlijnen zijn. Bij afwijkingen hierop wordt geadviseerd wat nodig is om wel aan de richtlijnen te voldoen. Bij nieuwe RI&E’s is het Covid-19 supplement vanzelfsprekend inbegrepen.

Voor meer informatie: info@safetyanalyse.nl of bel met 085 070 0895.

Risico Inventarisatie