juni 19 2019 0Comment
Werkveiligheid is de mentaliteit van Nederland

Week van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) levert meer op dan geld

Vijfde week van de RI&E moet beroepsziekten te lijf gaan

Het moet van de wet, een RI&E opstellen. Deze inventarisatie van de risico’s in het bedrijf is de basis voor het Arbobeleid in de organisatie. Nog niet overal is het instrument voorhanden.

In deze Week van de RI&E worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

Risico-Inventarisatie-en-Evaluatie

Risico’s in kaart brengen

De RI&E is een gestructureerde manier om in de organisatie risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s.

Het gaat dan om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

Vierduizend doden per jaar door beroepsziekten

Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden.

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Week van de RI&E

In de Week van de RI&E organiseren branches, Arbo deskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies.

Neem contact op met één van de veiligheidskundigen van Safety Analyse zij kunnen u verder helpen. Ga naar de contactpagina voor meer informatie en bel 085 0700895 of mail naar info@safetyanalyse.nl voor een deskundig advies.

Actie

In de maand juni en juli ontvangt u een gratis Arbobeleidsplan voor uw organisatie.