juni 21 2021 0Comment
week-van-de-rie-2021

Week van de RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) 2021

Week van de RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Het belang van een goede gezondheid van werknemers is door de corona-crisis bij eenieder op het netvlies komen te staan. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is, ook voor kleine bedrijven, bij uitstek geschikt om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni voor de 7e keer de Week van de RI&E.

week van de RI&E 2021

Week van de RI&E: 21 t/m 25 juni 2021 Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren tijdens de Week van de RI&E acties om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. De week wordt ondersteund door een campagne van het Ministerie van SZW.

Toekomstbestendige maatregelen voor een gezonde (thuis)werkplek

Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Naast maatregelen om werknemers veilig naar het werk te laten komen, zijn er ook nieuwe vraagstukken als het gaat om de gezondheid van werknemers die thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het thuiswerken een definitiever karakter lijkt te krijgen en virologen waarschuwen dat deze virusuitbraak niet de laatste zal zijn. Na een periode waarin adhoc oplossingen zijn gezocht, is het tijd om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn. Corona is dan ook een verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook thuiswerken heeft aandacht nodig in de RI&E, indien dat van toepassing is.

Activiteitenoverzicht

Op de website www.weekvanderie.nl is het activiteitenoverzicht beschikbaar, dat in de komende weken wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten.

Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens de Week van de RI&E worden werkgevers bewust gemaakt van het belang van een RI&E, die bovendien een wettelijke verplichting is vanuit de Arbowet voor alle bedrijven met personeel. In heel het land worden in de Week van de RI&E acties georganiseerd door onder andere arbodienstverleners, opleiders en branche-organisaties. Zo worden werkgevers aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.