februari 05 2019 0Comment
Industrie

Aandacht voor gezond en veilig werken in alle fases

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

Naast werkgevers, werknemers en zzp’ers hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zo kunnen opdrachtgevers invloed hebben op de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. De opdrachtgever verzorgt bijvoorbeeld de werklocatie of schrijft werkmethoden voor. Door bij het verlenen van een opdracht rekening te houden met gezond en veilig werken, kunnen opdrachtgevers positief bijdragen aan de werkomgeving en ervoor zorgen dat hun opdrachtnemers in staat zijn de wet na te leven. Opdrachtgevers kunnen ook in negatieve zin bijdragen, bijvoorbeeld door een te krap budget of een onrealistische planning.

Opdrachtgevers hebben wettelijke plichten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan een opdrachtgever door een benadeelde werknemer worden aangesproken op arbeidsomstandigheden. Verder kent het Arbobesluit verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze verplichtingen, de zogenaande bouwprocesbepalingen, aangepast. Hier leest u meer over de veranderingen of kijkt u anders ook bij de meest gestelde vragen (vraag en antwoord).

Verantwoord opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan hand in hand. Er zijn minder faalkosten en verantwoord opdrachtgeverschap draagt bij aan de continuïteit van dienstverlening, het imago van een bedrijf en het welzijn van medewerkers en cliënten.

Goede voorbeelden uit branches zoals de bouw laten zien dat de opdrachtgever een onmisbare schakel is om gezond en veilig werken bij de uitvoering van opdrachten te waarborgen. Daarom is het van belang dat ook opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

Speciaal voor publieke opdrachtgevers is een handreiking opgesteld, hoe zij bij de aanbesteding van opdrachten rekening kunnen houden met gezond en veilig werken. Ook is er door het ministerie een webinar georganiseerd over dit onderwerp.

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/verantwoord-opdrachtgeverschap