Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

VCU Certificering

VCU certificering is bedoeld voor uitzend- en detacheringbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving. VCU staat voor VGM Checklist Uitzend- en detacheringbureaus.

VCU bedrijfscertificering is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar opdrachtgevers die VCA certificaten opleggen en bedrijven met een VCA certificaat. Het VCU certificaat is geldig voor een periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks een tussentijdse audit wordt uitgevoerd door een certificerend instituut.

Digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS)

Safety Analyse heeft een Kwaliteit Management Systeem (KMS) opgezet waarmee u een managementsysteem (bv. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA, VCU, HKZ of combinaties hiervan) digitaal kunt maken en beheersen.

Voordelen van een digitaal Kwaliteit Management Systeem (KMS):

  • Alle KMS online digitaal beheersbaar
  • Het KMS wordt op uw bedrijfsvoering en processen ingericht
  • Optimale online toegankelijkheid op alle werkplekken
  • Altijd actuele versies van procedures, instructies, formulieren, agenda’s, notulen, etc.
  • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
  • Alle relevante normen altijd actueel
  • Up dates worden automatisch uitgevoerd

Safety Analyse beschikt over meerdere veiligheidskundigen welke nodig zijn om aan uw VCU verplichting te voldoen.

Onderhoudsabonnement certificering

Opdrachtgevers van Safety Analyse bevinden zich doorgaans in branches waar certificering (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA*, VCA**, VCA-P, VCU) een vast gegeven is. Om de eenmaal verworven certificaten te behouden, moet een aantal taken jaarlijks uitgevoerd worden. (Een deel van) deze jaarlijkse taken kunnen aan Safety Analyse worden uitbesteed. Hiermee wordt de administratieve en organisatorische last van het managementsysteem / managementsystemen die het behouden van een certificaat met zich meebrengt, door onze adviseurs van u overgenomen.

Door middel van een onderhoudsabonnement kan een deel van de inspanningen om gecertificeerd te blijven, structureel door ons worden ingevuld. Dat houdt in dat met u wordt afgesproken welke activiteiten ieder jaar voor u worden uitgevoerd.

handreiking-uitzendwerk-2014

offerte, prijs, aanvraag

 

Spring naar toolbar