Archief van categorie ‘Uncategorized’

Stage na opleiding Onder het mom van ‘werkervaringsplaats’ maken sommige werkgevers misbruik van pas-afgestudeerden.

Gepubliceerd: 11 februari 2019    Categorie: Uncategorized
 

Stage na opleiding

Onder het mom van ‘werkervaringsplaats’ maken sommige werkgevers misbruik van pas-afgestudeerden. Recent afgestudeerden kunnen op een dergelijke werkplek ervaring opdoen tegen een meestal geringe vergoeding. In de praktijk blijkt dat dit kan leiden tot vervanging van een reguliere werkplek door een stageplek na opleiding. Hierdoor is sprake van verdringing van reguliere werknemers en ontstaat oneerlijke concurrentie.

Wat zegt de wet?

Regelmatig worden stage, werkervaringsplek of andere termen door elkaar gebruikt. Voor de wet gelden hiervoor dezelfde regels. 

Bron: https://www.inspectieszw.nl/campagnes/stage-na-opleiding?pk_campaign=Stage-na-opleiding&pk_source=Linkedin

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

Gepubliceerd: 5 februari 2019    Categorie: Uncategorized
 

Naast werkgevers, werknemers en zzp’ers hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zo kunnen opdrachtgevers invloed hebben op de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. De opdrachtgever verzorgt bijvoorbeeld de werklocatie of schrijft werkmethoden voor. Door bij het verlenen van een opdracht rekening te houden met gezond en veilig werken, kunnen opdrachtgevers positief bijdragen aan de werkomgeving en ervoor zorgen dat hun opdrachtnemers in staat zijn de wet na te leven. Opdrachtgevers kunnen ook in negatieve zin bijdragen, bijvoorbeeld door een te krap budget of een onrealistische planning.

Opdrachtgevers hebben wettelijke plichten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan een opdrachtgever door een benadeelde werknemer worden aangesproken op arbeidsomstandigheden. Verder kent het Arbobesluit verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze verplichtingen, de zogenaande bouwprocesbepalingen, aangepast. Hier leest u meer over de veranderingen of kijkt u anders ook bij de meest gestelde vragen (vraag en antwoord).

Verantwoord opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan hand in hand. Er zijn minder faalkosten en verantwoord opdrachtgeverschap draagt bij aan de continuïteit van dienstverlening, het imago van een bedrijf en het welzijn van medewerkers en cliënten.

Goede voorbeelden uit branches zoals de bouw laten zien dat de opdrachtgever een onmisbare schakel is om gezond en veilig werken bij de uitvoering van opdrachten te waarborgen. Daarom is het van belang dat ook opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

Speciaal voor publieke opdrachtgevers is eenhandreikingopgesteld, hoe zij bij de aanbesteding van opdrachten rekening kunnen houden met gezond en veilig werken. Ook is er door het ministerie een webinar georganiseerd over dit onderwerp.

Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/verantwoord-opdrachtgeverschap

Werkveiligheid is de mentaliteit van Nederland.

Gepubliceerd: 8 januari 2019    Categorie: Uncategorized
 

Dus ook van u. Het is een mentaliteit van je overal veilig voelen en alles durven vragen. Van Veiligheid op de werkplek, geen ongevallen en blijven investeren om gezond je werk uit te kunnen voeren wat voor jou belangrijk is. Veiligheid is meer dan geen ongevallen, laag ziekte verzuim. Daarom bieden wij meer dan veiligheidsadvies. Wij delen onze kennis en denken met  u mee.

Werkveiligheid is Safety Analyse