maart 03 2019 0Comment
Misbruik van pas-afgestudeerden door ‘werkervaringsplaats’

Misbruik van pas-afgestudeerden door ‘werkervaringsplaats’

Stage na opleiding

Onder het mom van ‘werkervaringsplaats’ maken sommige werkgevers misbruik van pas-afgestudeerden. Recent afgestudeerden kunnen op een dergelijke werkplek ervaring opdoen tegen een meestal geringe vergoeding.

In de praktijk blijkt dat dit kan leiden tot vervanging van een reguliere werkplek door een stageplek na opleiding. Hierdoor is sprake van verdringing van reguliere werknemers en ontstaat oneerlijke concurrentie.

Wat zegt de wet?

Regelmatig worden stage, werkervaringsplek of andere termen door elkaar gebruikt. Voor de wet gelden hiervoor dezelfde regels. 

Bron: https://www.inspectieszw.nl/campagnes/stage-na-opleiding