In ieder bedrijf vinden vrijwel dagelijks ongewenste en ongecontroleerde gebeurtenissen plaats, die de normale voortgang van het werk verstoren.

Zoals zaken die leiden tot nadelige of schadelijke invloeden op de veiligheid of gezondheid van mensen. Maar ook het milieu, de bewoonde omgeving, materieel zoals gereedschap, apparatuur en gebouwen en data (ALG persoonsgegevens!) kunnen schade ondervinden.

Grip op incidenten en inzicht in risico’s

Dergelijke gebeurtenissen tasten al snel de reputatie van de organisatie aan.

Het is daarom van groot belang om (bijna) ongevallen, gevaarlijke en ongewenste situaties en ongewenst gedrag goed in kaart te brengen. Centrale registratie en bewaking zorgt voor grip op incidenten en inzicht in risico’s en preventie. Zo wordt re-actief geleerd en erger voorkomen.

Gevaarlijke situaties, (bijna) ongevallen, milieu-incidenten en meldingen inzake informatiebeveiliging.

Werkvergunning met de richtlijnen van Deltalinqs

Standaard afdrukformaat is A3 (of A4) met aan de voorkant de indeling van Deltalinqs (ook behandeld in de VCA-opleiding) en kan op maat ingericht worden. De achterkant kan gebruikt worden voor Site specifieke informatie (bv. vluchtroute, korte omschrijving, belangrijke telefoonnummers voor noodgevallen etc.).

Op de PDF print komen de handtekeningen te staan van de gebruikers die betrokken zijn in het werkvergunningsproces. Eventuele gekoppelde TRA, LOTO (veiligstelkaarten), relevante telefoon-, reverentienummers staan op de wekvergunning.

Het is niet noodzakelijk om de werkvergunning te printen. Het systeem slaat alle handtekeningen op zodat 100% digitaal gewerkt kan worden en alle informatie gewaarborgd is en blijft.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.