Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Werkvergunning software

 

 Arbo, veiligheid, software, werkvergunning

 

 

Onze industrie is een risicovolle. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben.
Onveilige situaties en handelingen kunnen leiden tot persoonlijk letsel, milieuvervuiling of materiële schade.

In de afgelopen decennia zijn door de individuele maatschappijen in de Olie- en Gasindustrie belangrijke stappen gezet om de HSE performance te verbeteren en het aantal incidenten in de industrie te verminderen. Maar na een lange periode van afname is het aantal incidenten dat elk jaar in de industrie plaatsvindt zich in de afgelopen jaren aan het stabiliseren.

De juiste maatregelen treffen voor een werkvergunning (op basis van Deltalinqs) is vaak een tijdrovende klus. Hiervoor heeft Safety Analyse de oplossing een applicatie voor digitale werkvergunningen. Dit geeft meerdere voordelen: gevaren beheersbaar, effectief en efficiënt werken.

De digitale werkvergunning is ontwikkeld met moderne Mircosoft technologie. Aan de basis hebben een aantal zeer ervaren veiligheidskundigen gestaan. Hierdoor is in praktijk de digitale vergunning begrijpelijk en voor iedereen te gebruiken.

Een digitaal werkvergunningssysteem regelt het aanvragen (dit kan al door werkvoorbereiding geschieden), controleert, accordeert en kan het geheel monitoren. Ook kan er een Taak Risico Analyse (TRA) aan gekoppeld worden.

In de praktijk kan het het digitale werkvergunningsprogramma geheel op maat gemaakt worden voor de situatie die voor u organisatie van belang is. In de praktijk zijn de risico’s beter beheersbaar, en zal er minder tijd besteed worden aan het opstellen van de werkvergunning (efficiënt werken door systemen digitaal aan elkaar te koppelen).

Het systeem is gebruikersvriendelijk en Safety Analyse verzorgt de implementatie zodat systemen volledig en goed werken.

Meer veiligheid met minder kosten

DOEL WERKVERGUNNING:

Het voorkomen van gevaarlijke situaties voor personen en/of installaties door de werkplek/installatie veilig te stellen, zodat de uitvoerende zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren en de medewerkers in de omgeving niet in gevaar worden gebracht en weten wie er op bepaalde plaatsen in de installatie aan het werk zijn.

In de praktijk worden werkvergunningen door 80% van de contractors (aannemers) online voorbereid (ingevuld) wat resulteert in een betere beheersbaarheid en en een snellere afhandeling (bespraring in tijd).

De maatschappij oefent steeds meer druk uit op bedrijven om veilig te werken, ook de overheid ziet steeds strenger toe op naleving van veiligheid. Medewerkers willen veiliger werken en zijn zich steeds bewuster op het gebied van veiligheid en milieu.  Door te investeren in borging van veiligheid zal u organisatie een steeds beter imago krijgen en zorgt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Permit to work, permit, veiligheid, safe, safety, analyse, danger, risk, risico, hazerd,  procedure, programma, maintenance, shift, leader, wachtchef, teamleider, werkvoorbereider

 

WAAROM WORDEN WERKVERGUNNINGEN GEBRUIKT?

 • vastleggen van gemaakte afspraken
 • onderkennen van gevaren en risico’s
 • voorzorgsmaatregelen vastleggen
 • Contractors kunnen zelf hun werkvergunning voorbereiden
 • communicatie tussen partijen bevorderen
 • borgen van veiligheidsaspecten

DOEL VAN DE WERKVERGUNNINGEN?

 • het werk veilig uitvoeren
 • voorkomen van incidenten
 • efficiënter werker
   

Meten = Weten, gissen = missen. Hoe kunt u beheersen als u niet meet?

 • Veiligheidscultuur, cultuurverandering, ongeval

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkvergunningen, gedrag, pilaren

Monitoring effectiviteit en processen en procedures op het gebied betekent dat het juiste gedrag waargenomen wordt dan controleren of het proces / procedure zelf correct is.
Voordat men kan beginnen met het verbeteren van de gedragingen, is meten van dit gedrag vereist om de hiaten kennen.

 • Compliance – Nakoming
 • Competence – Competentie
 • Communication – Communicatie
 • Supervision – Toezicht
 • Planning – Planning
 • Situational / Hazard Awareness – Risico

Compliance – Hebben de mensen gedaan wat van ze geacht wordt (minimumeis), en doen ze het omdat ze denken dat het hen helpt veilig te blijven?

Competentie – Weten en begrijpen mensen hoe de PTW proces / systeem, belangrijker nog gebruiken, hun ze HSE kritische rollen en verantwoordelijkheden? Hebben ze begrepen waarom het systeem wordt gebruikt, wat elke stap toevoegt en wat de ‘echte’ eisen zijn voor elke stap zijn?

Communicatie – Hebben mensen daadwerkelijk met elkaar gecommuniceerd tijdens de voorbereiding van de vergunning en hebben ze een bezoek aan de werklocatie gehad voor en tijdens het werk?

Toezicht – Gaan toezichthouders naar buiten (ze krijgen / nemen de tijd) om te controleren en verifiëren van risico beheersing en compliance aan PTW eisen.

Risico / Situationele gevaren – Herkennen mensen een gevaar als ze een (bewust) risico nemen en / of zouden ze dit aanvaarden (“Het zal mij niet gebeuren” of “Ik heb geen tijd om het juiste maatregelen te nemen” )?

Planning – Voldoet het systeem  aan de voorwaarden, middelen en tijd om te plannen en te coördineren van het werk, met volledige betrokkenheid van de productie en het onderhoud disciplines?

 

1 Planning – omvang van het werk;

2 Beoordelen van de gevaren / Controls;

3 Implementeer Controls;

4 Herziening en controleer in het Gebied;

5 Onderwerp Permit;

6 Work Party Pre-Job Discussion;

7 Uitvoeren en begeleiden;

8 Verify Job Voltooid, Closed en Hand Back;

WIE ZIJN BETROKKEN BIJ EEN WERKVERGUNNING?

 • Aanvrager
 • Verstrekker
 • Vrijgever
 • Houder

“Zorg voor een geldige werkvergunning  wanneer dat nodig is”

onderhoud, stop, werkzaamheden, uitbreiding, storing, calamiteit, OEE, KPI, aanvraag, uitbreiding, heet werk, koud werk, besloten ruimte, verplichttraining, werkproces, proces, borgen, maatregelen

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de video over een werkvergunning Permit to Work

BRZO, safety, veiligheid, automatisering, App, applicatie, software, digitaal, elektronisch, cloud,

Spring naar toolbar