Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Software bijna ongevallen SAC Safety Analyse Card

In Nederland zijn ongeveer 4500 bedrijven actief die gevaarlijke stoffen produceren dan wel gevaarlijke stoffen als grondstof gebruiken. Met gevaar wordt hier bedoeld dat er tijdens de productie of opslag van deze stoffen calamiteiten kunnen optreden met ernstige gevolgen voor mens en dier. Hoewel er gelukkig in Nederland de laatste jaren geen grootschalige calamiteiten hebben plaatsgevonden laten incidentele ongevallen of bijna-ongevallen zien dat waakzaamheid geboden is.

Safety Analyse heeft het softwarepakket Safety Analyse Card (SAC) ontwikkeld om bijna ongevallen en gevaarlijke situaties in beeld te kunnen brengen met als doel nul incidenten (Incident Free Operations)

De software SAC is ontworpen voor PC, tablet en smartphone zodat u altijd en overal een melding kunt invoeren eventueel met een foto of filmpje.

Bij SAC worden incidenten en bijna-incidenten binnen uw dagelijks werk gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld.

Belang van het melden
Het is niet alleen nodig om te identificeren wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd, maar ook om te achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat de veiligheidsmechanismen (barrières) niet voorkomen hebben dat incidenten zijn opgetreden. Deze benadering voorkomt een cultuur waarbij ongewenste uitkomsten aan een persoon worden toegeschreven, een zogenaamde ‘blaming’-cultuur. Alleen als duidelijk is waarom een incident is ontstaan, kunnen effectieve maatregelen genomen worden die voorkomen dat in de toekomst nog een keer een dergelijk incident zal plaatsvinden. SAC is een methode die ontworpen is om incidenten veilig te melden, te onderzoeken en de oorzaken te categoriseren dicht bij het werkproces.

De gedachten achter SAC is om van de industrie de veiligste industrie te maken door regels, regelgeving en informatie te harmoniseren, met aandacht voor gezondheid en milieu.

 

 Verzuim, ongeval, ziekte, percentage

 

QHSE, Fine & Kinney, Risk management

database, openstaande, actie

 

saving, life, rules, permit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties  op het werk. De praktijk leert dat de Arbowet nog steeds hard nodig is. De wet geeft rechten  en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van  arbeidsomstandigheden. Hoewel de veiligheid op het werk in het algeheel toeneemt, valt er  met circa 200.000 bedrijfsongelukken per jaar nog veel te verbeteren.

Voordelen:

    • Verminder het aantal HSE-incidenten door trends te herkennen en te analyseren
    • Integreer het beheer van HSE-incidenten binnen uw asset management systeem en bespaar beheerskosten

Directe oorzaken

De statistiek leert dat 80% van de ongevallen worden veroorzaakt door menselijke fouten. Wanneer we ongevallen al dan niet met (ernstig) letsel of verzuim willen aanpakken, moeten de onveilige handelingen en –situaties drastisch worden verminderd.

De ongevaltheorie van Lateiner gaat hier verder op in. Hij stelt de oorzaken-gevolgenreeks voor als dominostenen.

Om ons een goed beeld te vormen van de mogelijkheid een ongeval te krijgen, kijken we naar de ijsbergtheorie. Net als bij een ijsberg is het zo dat vaak alleen de ernstige ongevallen “zichtbaar” zijn. Dit heeft mede te maken met het feit dat niet elk ongeval wordt gemeld en bijna-ongevallen niet altijd worden onderzocht en aangepakt. Om deze theorie te onderzoeken zijn zo’n twee miljoen ongevallen bekeken. Daarbij bleek het volgende: van 30.000 onveilige handelingen en situaties die kunnen gebeuren, zal er één leiden tot een dodelijk ongeval.

De statistiek leert dat 80% van de ongevallen worden veroorzaakt door menselijke fouten. Wanneer we ongevallen al dan niet met (ernstig) letsel of verzuim willen aanpakken, moeten de onveilige handelingen en –situaties drastisch worden verminderd.

VCA, RI&E, melding

Calamiteit, incident, ongeval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldingsplichtige-arbeidsongevallen ISZW

 

toezicht houden op veilig-werken

 

 

Spring naar toolbar