Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Software Arboveiligheid

METEN = WETEN

&

GISSEN = MISSEN

Hoe kunt u beheersen als u niet meet?

ABCDE

 • analyseren;
 • beoordelen;
 • corrigeren;
 • doorontwikkelen;
 • evalueren

Safety Analyse heeft de volgende pakketten:

Veiligheid en kwaliteit zijn de primaire basis behoeften om te kunnen werken maar hoe kunt u dat beheersbaar maken?

Bij de chemische industrie is er continue aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu en het verbeteren van de prestaties. Bedrijven houden hun prestaties bij om verbeteringen aan te tonen en wijzigingen te signaleren.

Uw organisatie sturen door gebruik te maken van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). De KPI’s werken als katalysator voor uw organisatie en zal breder gaan dan veiligheid en kwaliteit.

Met behulp van software van Safety Analyse is iedere organisatie in staat om te sturen op veiligheid en kwaliteit. Beheersbaar en steeds sturen naar een hoger plan zodat effectiviteit en efficiëntie voor uw organisatie gaan werken.

Safety Analyse helpt u om slimmer, efficiënter en veiliger te werken. Onze software wordt gebruikt door alle betrokken in de organisatie (management, KAM coördinator, SHE, QHSE, operator, werkvoorbereiding (planning), technische dienst (maintenance /  onderhoud), laboratorium etc..

De software wordt toegepast in de: procesindustrie ,voedingsmiddelenindustrie, (petro) chemische industrie en farmaceutische industrie.

Het versterken van de procesveiligheid competentie zal bijdragen aan het voorkomen van zware ongevallen.

ALTIJD BESCHIKKING OVER DE JUISTE GEGEVENS

Onze software draait op gestandaardiseerde mobiele apparaten zoals een tablet of een smartphone. Deze apparaten leveren directe intuïtieve informatie over de huidige locatie, het equipement en te navigeren route en zorgt ervoor dat u altijd de juiste informatie op de juiste locatie op het juiste moment krijgt.

De software van Safety Analyse is:

 • Is vlot te begrijpen en aan te leren. Bovendien is de werking ervan goed te onthouden;
 • Het systeem moet de taken die de gebruiker verwacht te kunnen uitvoeren, begrijpelijk visualiseren;
 • De toepassing moet de taal van de gebruiker spreken;
 • Als gebruiker van software moet je geen vrees hebben om zaken verkeerd te doen en zich zeker voelen bij de acties die je uitvoert;
 • In meerdere talen te gebruiken (wij werken hier continu aan).

De software is (realtime) te koppelen aan anders software (oa. SAP) zodat er direct uit een grote database gewerkt kan worden.

De voordelen:

 • Tijdwinst door wegvallen dubbele gegevensinvoer;

 • Fouten voorkomen;

 • Grip op uw processen;

 • Structurele aansturing van uitvoerende (afdelingen);

 • Online beschikbaar via internet of intranet (toegang is plaats- en tijd onafhankelijk);

 • Krachtige ERP-functionaliteit voor alle gebruikers (technische dienst, planning, QHSE, operators, etc.);

 • Eenduidige gegevens: 1 database i.p.v. afzonderlijke registraties;

 • Actueel inzicht in uw processen door uitgebreide rapportagemogelijkheden en dashboards;

  • Flexibel (schermen zijn naar wens in te richten).

   Meertalig en verschillende tijdzones worden ondersteund;

  • Ook geschikt voor gebruik binnen internationale organisaties;

Een goede bedrijfsorganisatorische inbedding van industriële veiligheid is een eerste vereiste om tot een goed veiligheidsbeleid te komen binnen een industriële onderneming.
Om hierin een trendbreuk te forceren is interdisciplinaire samenwerking tussen gamma en bèta georiënteerde kennisdragers en -ontwikkelaars noodzakelijk.
Integratie van de veiligheidsreden in bedrijfs- en ketenprocessen zal implementatie van verbeteringen in veiligheidvoorzieningen en -concepten en een bovengenoemde trendbreuk bespoedigen.
Het “ombuigen” van de bestaande veiligheidsketen naar een veiligheidscirkel lijkt hiertoe kansen te bieden.

De software laat de werkelijkheid op het scherm zien met daarop geprojecteerde belangrijke informatie over het equipment, mogelijkheden om te navigeren, werkinstructies, technische informatie, veiligheids- en kwaliteitsprocedures. Middels dit systeem zijn inspectierapportages, checklisten, PM scope verwerking, onderhoudsrapportages zeer gemakkelijk te verwerken en te beheren.

werkvergunning, Arbeitserlaubnis, permis de travail, permiso de trabajo, zezwolenie na pracę, разрешително за работа, разрешение на работу, permis de muncă

De software is gericht op de specifieke aspecten die zware ongevallen moeten voorkomen. Van ontwerp tot inspectie.

 

Voor wie:

Bedrijven met risico’s voor zware ongevallen, denk aan chemicaliën en energie: managers en professionals vanuit proces technologie, EHS, productie, onderhoud en inspectie.

Toeleveranciers aan de proces industrie: medewerkers van engineering bureaus, consultants, technische dienstverlening, equipment leveranciers, verzekeraars, contractoren.

Inspectie diensten: managers en inspecteurs van controlerende instanties vanuit de overheid (i-SZW, ILT, DCMR), dienstverlenende inspecteurs (ISO, Lloyds etc.).

Medewerkers van universiteiten en kennis instellingen (TU, TNO, Deltalinqs etc.).

 

Spring naar toolbar