Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People, Planet, Profit

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben bij al hun activiteiten nadrukkelijk oog voor de belangen van mens en milieu. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat hun producten in het buitenland niet met kinderarbeid gemaakt zijn.

Profit, people, planet

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen genoemd, is een vorm van ondernemen, waarbij wordt gezocht naar een goede balans tussen economische prestaties, de mens in zijn werkomgeving en aandacht voor het milieu: profit, people en planet. In de praktijk blijkt, dat een goed evenwicht tussen deze drie elementen leidt tot betere resultaten voor het bedrijf en voor de samenleving.

Openheid over MVO

De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en activiteiten. Door goede verslaggeving over de MVO-inspanningen van een bedrijf kunnen maatschappelijke organisaties en consumenten hier beter over praten met het bedrijf. 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft richtlijnen opgesteld voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze richtlijnen zijn overgenomen door de overheid. Ze zijn niet bindend, maar geven duidelijk aan wat de overheid verwacht van het gedrag van bedrijven.

Bedrijfsinterne milieuzorg

Dit is een systeem om de milieuprestaties van de bedrijfsvoering continu te verbeteren. Bedrijven kunnen hun milieuzorgsysteem laten certificeren met de internationale ISO 14001 norm.

MVO en certificeringen

Steeds meer bedrijven en overheden stellen MVO-eisen. Daarom willen steeds meer ondernemers laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

ISO 26000 geen keurmerk voor MVO
Om te laten zien dat een product duurzaam is, is een keurmerk snel gevonden. Maar dat is niet zo makkelijk wanneer u wilt laten zien hoe MVO uw bedrijf is. Hieronder wordt uitgelegd waarom dit niet via ISO 26000 kan.

Geen norm, en dus geen keurmerk
Voordat een keurmerk of certificaat kan worden afgegeven, moet worden vastgesteld waaraan het te keuren moet voldoen. Dit staat in een eisen stellende norm. ISO 26000 is geen eisen stellende norm voor MVO, maar een richtlijn. Omdat ISO 26000 geen norm is, valt er ook weinig te controleren, laat staan dat er een keurmerk of certificaat afgegeven kan worden.  

Zelfverklaring
De ISO 26000-richtlijn geeft handvatten voor het proces dat ten grondslag ligt aan MVO. Om te laten zien  hoe u MVO met behulp van ISO 26000 heeft geïmplementeerd in uw bedrijf, bestaat er een handleiding die u helpt bij het afleggen van de zelfverklaring ISO 26000. Alle organisaties die de zelfverklaring ISO 26000 hebben afgegeven, zijn zichtbaar in een centraal overzicht. Dat is één voorbeeld om te laten zien wat u aan MVO doet. 

Hebt u het juiste evenwicht nog niet gevonden?
Safety Analyse brengt uw bedrijf maatschappelijk verantwoord in balans.

Spring naar toolbar