Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu

Duurzaam, MVO, groen

KAM zorgsysteem

Het KAM zorgsysteem is een overall systeem. Het zorgt ervoor dat uw onderneming voldoet aan de wet- en regelgeving op de terreinen: kwaliteitseisen, arbeidsomstandigheden en milieu. Maar het voorziet ook in de organisatie van een goede bedrijfshulpverlening, waarvan het omgaan met acute noodsituaties een belangrijk onderdeel is. Het basisprincipe van het systeem is een systematiek, waarbij activiteiten planmatig worden uitgevoerd volgens vastgesteld beleid. Om het effect van de activiteiten te meten en te kijken of ze voldoende hebben bijgedragen aan de realisatie van het KAM beleid, vinden er regelmatig controles plaats. Waar nodig worden er maatregelen genomen ter verbetering. Maar het kan ook zijn, dat het beleid op onderdelen moet worden bijgesteld.

KAM coördinator van Safety Analyse

Veel grote en middelgrote bedrijven hebben een fulltime KAM coördinator. Voor kleinere bedrijven is dat vaak niet haalbaar.   Safety Analyse heeft voor u meerdere KAM coördinatoren, die u zowel fulltime als parttime kunt inhuren.   Safety Analyse werkt met Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze indicatoren maken activiteiten meetbaar en geven veranderingen aan. Hierdoor krijgen we inzicht in de oorzaak van die veranderingen, waardoor het mogelijk is om tijdig bij te sturen. Ook is het mogelijk om realtime informatie te genereren uit uiteenlopende gegevensbronnen.

Een KAM zorgsysteem is gebaseerd op één of meer internationale normen en richtlijnen:

KAM coördinator

De KAM coördinator is verantwoordelijk voor de naleving en de toetsing van het zorgsysteem. Interne audits, werkplekinspecties, en het monitoren van gegevens behoren tot zijn hoofdtaken. De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de directie, voorzien van aanbevelingen voor verbetering. Daarnaast heeft de KAM coördinator in het bedrijf de rol van initiator en stimulator als het gaat om veilig en milieubewust werken.

Neem contact met ons op zodat we uw organisatie een passend voorstel kunnen doen met de juiste ondersteuning. U beschikt dan direct over de juiste expertise voor een aantal uren per week of maand afhankelijk van uw organisatie.

Spring naar toolbar