Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Handboeken overzichtelijke werkinstructies

Veiligheidsinstructies,, veiligheidshandleiding, efficiënt

 

 

 

 

 

Documenteren

Met het verdwijnen van oudere werknemers uit het bedrijfsleven, verdwijnt er ook veel kennis die is gestoeld op jarenlange ervaring. Voor de voortgang in het bedrijf is het van belang dat deze praktische kennis wordt gedocumenteerd en verwerkt in handboeken met overzichtelijke werkinstructies.

Een procesbeschrijving biedt leidinggevenden en medewerkers overzicht en inzicht in het beschreven proces Ze omvat ook een aantal afspraken over de goede uitvoering van een volledig proces. Door middel van een risicoanalyse van een proces kunnen dan de belangrijkste en dringendste verbeterpunten opgespoord worden. Verbeterpunten kunnen aangepakt worden door het aanpassen van middelen, het wijzigen van structuren, het verstrekken van opleiding, het coachen van medewerkers, het verstrekken van informatie, het uitschrijven en ter beschikking stellen van werkinstructies.

praktische tips

Enkele praktische tips bij het schrijven van werkinstructies:

 • Hou ze zo kort mogelijk, liefst op één bladzijde.

  • Schrijf ze in de gebiedende wijs. Dat is directer en leest prettiger.
  • Zorg, dat ze, bijvoorbeeld in geplastificeerde vorm, op de werkplek aanwezig zijn.
  • Betrek de medewerkers intensief bij het opstellen van werkinstructies. Dat vereenvoudigt de implementatie van de beschreven uniforme werkmethode.
  • Geef de opdracht tot het uitwerken van een werkinstructie eventueel aan iemand die niet van de inhoud op de hoogte is. Hij of zij moet dan met medewerkers die de inhoud wel kennen de werkinstructie opstellen. Dit bevordert de diepgang van en het draagvlak voor de werkinstructie.
  • Schrijf ze in de taal van de medewerker.

Safety Analyse maakt voor u handboeken, waarin werkinstructies worden ondersteund met foto’s. Het materiaal wordt regelmatig geactualiseerd en digitaal aangeleverd, zodat het via de computer op elke werkplek kan worden ingezien.

Bij werkinstructies kunt u denken aan:

 • het opstarten van een installatie
 • het uit bedrijf nemen van een installatie
 • storingen
 • onderhoud
 • reguliere werkzaamheden

Voordelen

 • hogere A-kwaliteit productie
 • hogere OSE (On Stream Efficiency)
 • minder storingen
 • lagere onderhoudskosten
 • kortere onderhoudstops
 • gemotiveerde werknemers

De adviseurs van Safety Analyse helpen u graag met het implementeren van veiligheidshandboeken.

Spring naar toolbar