Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Gedragsverandering iedereen verantwoordelijk

Gedragsverandering, Cultuurladder, Cultuur

Veiligheid voorop

Samenwerking en communicatie zijn van essentieel belang in een organisatie. Niet alleen bij het uitvoeren van werkzaamheden, maar ook bij de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden. Iedereen in de organisatie is daarvoor mede verantwoordelijk. En dat betekent dus, dat je elkaar moet aanspreken op onveilig gedrag.

Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want in de praktijk staat het veiligheidsdenken niet altijd voorop. Dat komt door gebrek aan kennis en inzicht, maar vaak ook door een laconieke houding.

Dat vraagt om verandering. Verandering in het denken over veiligheid en verandering in gedrag. Safety Analyse inspireert, traint en coacht. Deze gedragsverandering moet leiden tot veiliger werken en het ontstaan van een cultuur waarin minder gevaarlijke incidenten en ongevallen voorkomen.

We kunnen stellen dat een poging om uw gedrag blijvend te veranderen de meeste kans van slagen heeft wanneer u:

  1. positieve overtuigingen heeft ten opzichte van het doel
  2. goedkeuring vanuit uw omgeving verwacht
  3. het gevoel heeft dat u zelf, en niemand behalve u zelf, invloed heeft op uw verandering.

Implementatie:

Een verandering werkend krijgen
Om een verandering teweeg te brengen, is het nodig om persoonlijk en patroon doorbrekend te opereren. Daarbij moet je een bepaalde mate van onzekerheid aanvaarden en naast rationele argumenten ook ruimte geven aan sociale en emotionele aspecten.  High Impact Implementatie leidt tot:

  • Grotere betrokkenheid van de klant bij het proces en de resultaten
  • Meer leerruimte door het ontbreken van vaste stappenplannen
  • Meer plezier, openheid en vertrouwen bij de klant om met de nieuwe aanpak door te gaan
  • Maatwerkoplossingen, waarbij de klant de leidende rol houdt.

Gedragsverandering laat zich uitstekend combineren met Software voor melden van onveilige situaties SAC

Inzicht

Wij werken graag met KPI’s

KPI staat voor Key Performance Indicator ofwel Kritieke Prestatie Indicator. Een KPI is kwantitatief en meet of een doelstelling of Kritieke Succesfactor (KSF) wordt gerealiseerd. Een KPI definitie dient aan de SMART principes te voldoen. Een KPI wordt uitgedrukt in een getal en gerelateerd aan een norm of target. Deze norm kan in de tijd variëren.

Voor gedragsverandering zijn prestatie indicatoren te meten en om te zetten in KPI’s zodat het met een dashboard direct en duidelijk inzichtelijk is welke trend er waarneembaar is.

KPI’s voor procesveiligheid kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van de procesveiligheid.

KPI, veiligheid, OSE

Safety Analyse helpt u graag met het implementeren van een gedrag cq. veiligheidscultuur verandering neem contact op met een adviseur en zij zullen maatwerk leveren omdat niet één organisatie hetzelfde is.

Spring naar toolbar