Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

 

Advies veilig werken

Safety Analyse geeft advies veilig werken en ondersteuning bij:

Werken in de industrie betekent werken in de grootste branche van Nederland. Er ontstaat echter een groeiend tekort aan vakkrachten. Veiligheidsgedrag ontbreekt regelmatig. En de hoge fysieke belasting levert hoge kosten door verzuim.

Langer doorwerken met duurzaam inzetbare, productieve werknemers is dé uitdaging voor de industrie van de komende jaren.

Door de vergrijzing zal er krapte ontstaan. Hoe moet je alle ontwikkelingen en uitdagingen constructief oppakken om zichtbaar resultaat te boeken? Dat vraagt om een duidelijk beleid en een integrale aanpak.

Veiligheid voorop.

Werken in de industrie is omgeven door strikte regelgeving inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Al onze werkzaamheden zijn gericht op het minimaliseren van risico’s voor betrokkenen en omgeving en het realiseren van veilige werkzaamheden. Of het nu gaat om nieuwbouw of uitbreiding van bestaande faciliteiten: het belang van veiligheid werkt door in elk aspect van onze werkwijze.

Informatie en werkproces

De werkplekinrichting moet zodanig zijn dat een efficiënte behandeling van goederen mogelijk is zonder onnodige extra handelingen en bewegingen. Het werkproces voor de industrie medewerker moet niets aan duidelijkheid te wensen overlaten zodat hij zijn handelingen in de juiste volgorde en op de juiste wijze kan uitvoeren. Gezien de continue stroom van goederen, is van belang dat de medewerker voldoende informatie krijgt over de voortgang van het werkproces c.q. de orderverwerking zodat hij bijvoorbeeld kan zien hoe ver hij is en eventueel zijn tempo kan aanpassen.

Iedereen die een in een industriële omgeving werk verricht moet vanzelfsprekend adequaat geïnstrueerd zijn.

Een dergelijke instructie kan ingekocht worden, waarbij een certificaat verkregen wordt. Ook intern opleiden is mogelijk. Het is van belang om te registreren welke elementen in de instructie betrokken zijn, zodat altijd een volledige instructie gegeven wordt.

Voor gevaarlijke stoffen moet middels etiketten en informatiebladen specifieke gebruiksinformatie verstrekt worden. Een handreiking hiervoor staat in arboinformatie 26; Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering.

Uit de analyse van ongevallen komt naar voren dat juist het verkeerde gebruik van de machines kan leiden tot ernstige ongevallen.

Het bieden van een opleiding en periodieke opfrissessies kan bijdragen aan het voorkomen van ongevallen.

De computer wordt steeds meer gebruikt bij veiligheidsinstructie. Uit onderzoek is gebleken is dat er goed gekeken moet worden naar de vorm en inhoud, zodat deze voor medewerkers van alle leeftijden om voldoende effectiviteit van de instructie te waarborgen.

Voor iedere onderneming in de industriële sector speelt veiligheid een belangrijke rol.

Naast de gezondheid en het welzijn van medewerkers, dient ook rekening te worden gehouden met milieueffecten, risico’s voor de omgeving en geldende wet- en regelgeving.

Safety Analyse heeft brede ervaring binnen alle takken van industrie

Spring naar toolbar