Safety Analyse
Aanmelden voor:
abonnement
 opleiding
 lezing

ISO, MVO, Duurzaam

Milieu

Het milieu is de omgeving waarin we leven. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het milieu. Terecht, omdat we onze omgeving leefbaar moeten houden. Dus minder vervuiling en zuiniger omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Duurzaam, milieubewust en energiezuinig. Organisaties kunnen hieraan ook een bijdrage leveren door het ISO 14001 milieu-managementsysteem in te voeren. Met Safety Analyse maakt u een milieubewuste keuze.

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu risico’s
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie
  • Taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • implementatie, documentatie en uitvoering
  • monitoring en meting
  • corrigerende maatregelen

 

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm.

Met een milieumanagementsysteem kan een organisatie zich onderscheiden van concurrenten en kan de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en overheid, aanzienlijk verbeteren. Bij een goed functionerend milieumanagementsysteem kunnen mogelijk afspraken worden gemaakt met de overheid met betrekking tot een milieuvergunning op hoofdlijnen.

Safety Analyse richt zich op milieuvriendelijk, biologisch, ecologisch en duurzaam en verantwoord ondernemen.

Kwaliteit en Milieuzorg Uw klanten, de overheid en de samenleving stellen steeds hogere verwachtingen aan uw organisatie ten aanzien van Kwaliteit en Milieuzorg. Wilt u duurzaam en verantwoord ondernemen? Dan kunnen wij u begeleiden bij het opzetten van een solide beleid. U kunt ook kiezen voor een uniforme opzet volgens de ISO normen ISO Uniforme kwaliteitsnorm 9001en ISO

Uniforme milieunorm 14001. Met als voordeel dat u uw beleid dan gemakkelijker kunt laten certificeren.

 

Spring naar toolbar