Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Arbowet, milieu, veilig

ARBO

U kent als onderneming uw verantwoordelijkheid richting medewerkers, maatschappij en milieu. U wilt zó ondernemen, dat de kans op fouten (kortweg: risico’s) zo klein mogelijk is. Dat is niet altijd eenvoudig.

In de Arbowet staan regels die bedoeld zijn om ongevallen op de werkvloer en ziekte, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Werkgevers moeten onder meer de risico’s die werkzaamheden met zich meebrengen, in kaart brengen. Werknemers zijn verplicht om veiligheidsinstructies op te volgen en beschermingsmiddelen te gebruiken.

Safety Analyse begeleidt organisaties naar een hogere graad van veiligheid.

Visie

Samenwerking en communicatie zijn van essentieel belang in een organisatie. Werkzaamheden moeten immers goed op elkaar worden afgestemd. Daarbij hoort ook de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden, op elk niveau in de organisatie. Iedereen is daarvoor verantwoordelijk en dat betekent, dat je elkaar daarop moet aanspreken. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want in de praktijk staat het veiligheidsdenken niet altijd voorop. Dat komt door het gebrek aan kennis en inzicht, maar soms ook door een laconieke houding. Dat vraagt om verandering. Verandering in het denken over veiligheid. Safety Analyse inspireert, traint en coacht.

In onze visie zijn mensen het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Daarom streven we ernaar de juiste dingen te doen en voortdurend vooruitgang te boeken. Ons kwaliteitssysteem biedt een handleiding en ondersteuning om onze processen steeds te verbeteren.

Spring naar toolbar