Safety Analyse
Aanmelden voor:
abonnement
 opleiding
 lezing

Wie we zijn

Safety Analyse is een jong en ambitieus adviesbureau. Ons team bestaat uit specialisten die houden van duidelijkheid. Wij maken een deskundige analyse van uw organisatie, rapporteren meetbaar in begrijpelijke taal en doen aanbevelingen waar u wat mee kunt.

 

De Arbo-wet, zorg voor Veiligheid en Gezondheid

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) beoogt de gezondheid, de arbo veiligheid en het welzijn op het werk te bevorderen. Immers: hoe minder werkgerelateerde ongevallen hoe beter. Nu is de wet, sinds de invoering in 1983, zodanig aangepast dat u als werkgever de ruimte heeft om uw Arbo-verantwoordelijkheid zelf in te vullen.

 

Uw verantwoordelijkheid

Een veilig en gezond werkklimaat: daarvoor bent u als werkgever verantwoordelijk. U moet dus de risico’s van het werk in kaart brengen, beheersmaatregelen formuleren en implementeren, en toezicht houden op de naleving. Ook moet u het gevoerde beleid evalueren, evenals voorlichting en instructies geven over de risico’s en het hierop gebaseerde preventie beleid. De Arbeidsinspectie controleert u namens de overheid en kan boetes opleggen. Daarnaast valt er voor u met een goed Arbo-beleid veel te winnen in termen van productie- of, ziekteverzuim en het voorkomen van (imago)schade.

 

Wat we doen

Safety Analyse ondersteunt bedrijven en instellingen bij het implementeren van de Nederlandse wet- en regelgeving op de terreinen: kwaliteitseisen, arbeidsomstandigheden, milieu (KAM) en veiligheid. Daaraan gekoppeld verzorgt Safety Analyse de vereiste certificering voor ISO, VCA, VCU, en HKZ.
Onze services
Enerzijds krijgt u van de overheid allerlei verantwoordelijkheden ten aanzien van Arbo, Kwaliteit en Milieuzorg. Maar anderzijds krijgt u geen specifieke regels. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Maar wij maken graag een einde aan uw verwarring. Safety Analyse heeft zeer toegewijde adviseurs beschikbaar die graag, samen met u, deze vragen of problemen oplossen. Altijd uitgaande van uw behoefte en uw financiële kaders.
Safety Analyse is onder meer actief in de volgende branches:
– (Petro) Chemische industrie
– Procesindustrie
– Energieproductie-industrie
– Bouwnijverheid
– Voedings- en genotmiddelenindustrie
– (Semi-) Overheidsinstellingen.

Duurzaam verbeteren van de veiligheid

Europese richtlijnen zullen ook de komende jaren steeds meer de Nederlandse wet- en regelgeving beïnvloeden. Safety Analyse stelt zich tot taak toe te zien en te voorkomen dat bovenop de EU-richtlijnen voor Nederlandse ondernemingen additionele maatregelen of eisen worden gesteld die de concurrentiepositie van onze opdrachtgevers nadelig kan beïnvloeden.

Abonnement

Met een abonnement op de diensten van Safety Analyse bent u op elk moment verzekerd van een deskundig advies.

Ron Haandrikman

Tineke Haandrikman

Spring naar toolbar