oktober 22 2020 0Comment
inspectie SZW boete

Jarenlang te hoge boetes van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

De harde fraudeaanpak van de Inspectie SZW heeft sinds 2013 geleid tot (veel) te hoge boetes voor overtreding van arbeidsregels. Bovendien was een deel van die boetes onterecht. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. 

Uit de analyse van het FD blijkt dat de Inspectie in die zeven jaar tijd zo’n 20.000 boetes uitdeelde, samen goed voor ruim 200 miljoen euro. Zo’n 15 procent daarvan betrof te hoge boetes. Die moest de dienst na bezwaar terugbetalen. Soms gedeeltelijk, soms helemaal.

De ‘harde fraudeaanpak’ voor ‘afschrikkend effect’ dateert uit 2013. Sinds de aanscherping van het boetebeleid lijkt het uitgangspunt dat verdachten frauderen, aldus diverse advocaten. Want ook al heeft een werkgever aan alle regels voldaan, dan nog legt de Inspectie een boete op. Die boetes treffen met name de kleine ondernemers hard.

Te hoge boetes betalen soms goedkoper dan procederen

Het hardst treedt de Inspectie op tegen illegale arbeid. Het risico daarbij is dat een vriendendienst ondernemers zeer duur kan komen te staan. Een dagje onbezoldigd onkruid wieden of een raam lappen door een bekende kan dan zomaar uitdraaien op duizenden euro’s aan boetes. En ja, soms gingen die te hoge boetes naar beneden of kwamen zelfs helemaal te vervallen. Maar pas na jarenlang procederen.

Zelfs als uit jurisprudentie blijkt dat een boete onterecht of veel te hoog is, weigert de Inspectie het bezwaarschrift. Dan zit er voor een gedupeerde niets anders op dan naar een advocaat te stappen om zijn gelijk te halen. Veel ondernemers nemen echter hun verlies en betalen die te hoge boetes. Want dat is vaak toch goedkoper dan een zich jarenlang voortslepende rechtszaak.

Inspectie zegt boetebeleid laatste jaren verzacht te hebben

Werkgeversvereniging MKB-Nederland stelt na navraag onder leden dat het boetebeleid echt anders moet. Want in een groot aantal gevallen zijn de opgelegde boetes eenvoudigweg onterecht. Ook diverse bedrijven stellen dat “de menselijke maat weleens zoek lijkt”. Vrij onschuldige fouten kunnen dan leiden tot veel te hoge boetes.

Het ministerie van Sociale Zaken schrijft in een reactie de te hoge boetes soms “wel degelijk” te verlagen. “En in situaties waarin verwijtbaarheid volledig ontbreekt, wordt van boeteoplegging afgezien.” Ook meldt de Inspectie in haar jaarverslagen het boetebeleid de laatste jaren te hebben verzacht. In 2019 legde de Inspectie SZW bij circa 30 procent van de overtredingen geen boete of een lagere boete op.

Minimumboete van 6.000 euro in strijd met rechtspraak

Verder hanteerde de Inspectie een minimumboete van 6.000 euro voor ondernemers in geldnood. Die moesten zij dan over een periode van tien jaar betalen — ook als zij tussentijds failliet gingen. Bezwaar tegen die te hoge boetes verwierp de Inspectie stelselmatig. De Raad van State kon in sommige gevallen verhoeden dat deze noodlijdende schuldenaren onder het bestaansminimum terechtkwamen.

Diverse advocaten hebben op basis van rechterlijke uitspraken vastgesteld dat deze minimumboete strijdig was met de rechtspraak. Naar zeggen van het ministerie van SZW wijkt men inmiddels van de minimumboete af als de schuldhulpverlening dit voorstelt. “Een van de voorwaarden daarbij is dat er geen herhalingsgevaar is.”

De boetes die bij de rechter wel overeind blijven, zijn volgens advocaten nog altijd fors te hoog. Te hoge boetes gelden bijvoorbeeld voor het niet goed bijhouden van gewerkte uren en voor illegale arbeid. Dat laatste kost een bedrijf inmiddels 8000 euro per ontbrekende werkvergunning. Zulke boetes kunnen daardoor snel oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Bron: FD.nl

Safety Analyse kan u helpen met uw Arbo gerelateerde vraagstukken zodat u preventief Arbo veilig werkzaam bent.

Neem contact op met één van de veiligheidskundigen van Safety Analyse telefoon 085 0700895 om mail naar info@safetyanalyse.nl.

#Boete #Veilig #Veiligwerken #Ongeval #Verzuim #Safety #Inspectie #Arbeidsinspectie #SZW #FD #Fraude #Advocaat #Rechtszaak #Recht #Rechtbank