mei 26 2020 0Comment
Risico-Inventarisatie-en-Evaluatie Safety Analyse

Jaaroverzicht 2019 Inspectie SZW, van 71 naar 69 dodelijke arbeidsongevallen.

Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden

Met onderstaande monitor toont de Inspectie de belangrijkste cijfers en trends in de gemelde en onderzochte ongevallen en klachten over de periode 2015 t/m 2019. Met behulp van de uitgebreide bijlagetabellen kan in meer detail worden gekeken naar de achtergrondkenmerken van slachtoffers en werkgevers betrokken bij de onderzochte arbeidsongevallen.

In de bijlage het dossier van de Inspectie SZW.

Bron: Inspectie SZW