juni 09 2020 0Comment
Crisiscentrale Safety Analyse

Integraal crisismanagement

Crisis-Centrale

Crisissituaties vragen om een integrale aanpak, om samenwerking van experts uit verschillende vakgebieden zodat de complete situatie overzien kan worden.

Om organisaties van integraal crisisadvies te kunnen voorzien bundelt de Crisiscentrale expertise uit vakgebieden als crisismanagement, crisiscommunicatie, HRM, juridische zaken, nafase, veiligheidskunde, psychosociale zorg, etc.

1 loket, 1 telefoonnummer, voor crisisondersteuning in de volgende domeinen:

 • Sociale veiligheid: incidenten die worden veroorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld bedreiging en afpersing, geweld, fraude, terroristische aanslagen, zedenzaken, ondermijning, maatschappelijke onrust, (psycho)sociale onveiligheid op werk of school door pesten/(seksuele)intimidatie, etc.
 • Fysieke veiligheid: ongevallen die leiden tot crisissituaties, zoals brand, incidenten met gevaarlijke stoffen, explosies, (dreigende) instorting van gebouwen/tunnels, arbeidsongevallen, natuurgeweld, vliegtuigongevallen, pandemie, ongevallen op water of open zee, op boorplatformen, etc.
 • Informatieveiligheid: crises die ontstaan uit verlies van (controle over) gevoelige informatie zoals datalekkages, gijzeling van ICT-systemen, etc.

U kunt bij ons de volgende ondersteuning ontvangen:

 • Extern adviseur voor strategisch of tactisch team
 • Media- en familiewoordvoering
 • Omgevingsanalyse rapportage
 • Scenario-ontwikkeling
 • Loggen
 • Inrichten en/of bemensen call center
 • Inrichten en/of bemensen online crisis webcare
 • Leiden van bijeenkomsten en gesprekken

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, mail naar info@safetyanalyse.nl of bel 085 0700895