februari 25 2023 0Comment
Horeca-rie-veiligheid

Horeca is volgende doelwit Arbeidsinspectie bij afdwingen risico-inventarisatie

De Arbeidsinspectie gaat de komende tijd extra controleren op de naleving van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de horecasector. Dat meldt BNR Nieuwsradio op basis van informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10504631/horeca-is-volgende-doelwit-arbeidsinspectie-bij-afdwingen-risico-inventarisatie

Uit eerdere controles van de Arbeidsinspectie bleek dat in de horeca vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan het opstellen van een RI&E. Dit terwijl het verplicht is voor werkgevers om een RI&E op te stellen en maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

Bij de RI&E wordt gekeken naar de risico’s die werknemers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hierbij moet ook gekeken worden naar de risico’s die specifiek zijn voor de horecabranche, zoals het werken met gevaarlijke stoffen, het tillen van zware objecten en het werken in een lawaaiige omgeving.

De Arbeidsinspectie heeft al eerder aangegeven dat het naleven van de verplichte RI&E voor alle sectoren prioriteit heeft. Werkgevers die de RI&E niet op orde hebben, kunnen rekenen op sancties zoals boetes.

De extra controles in de horeca zullen naar verwachting leiden tot een verbetering van de werkomstandigheden en veiligheid van werknemers in de sector.

Bron: BNR.nl