maart 16 2020 0Comment
Risico Inventarisatie en Evaluatie

Hoe kwetsbaar of coronaproef is uw organisatie?

Coronavpandemie Risico Inventarisatie Business Continuity
risk management concept hand drawn on whiteboard

Iedere organisatie, groot of klein heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Ondernemen is risico’s nemen en anticiperen op welke gebeurtenissen effect op het succes van een organisatie hebben. Alle risico’s uitsluiten is onmogelijk en bovendien onwerkbaar.

Wel is het verstandig om periodiek te controleren of de eerder geïnventariseerde risico’s nog actueel zijn en dat de preventieve maatregelen afdoende zijn, of dat de gevolgen van bekende risico’s geaccepteerd en gedragen worden.

Methodieken om risico’s te inventariseren en te bepalen of en welke maatregelen er genomen kunnen worden zijn een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het maken van een Business Continuity (BCM) Plan.

Veel organisaties hebben zulke plannen in de bekende la liggen en schuiven onbewust periodieke updates hiervan op de lange baan. Zeker gezien de waan van alle dag krijgen dit soort activiteiten niet altijd die prioriteit die ze eigenlijk verdienen.

Door een situatie als met het huidige coronavirus blijkt dat afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers uit hetzelfde land een groot afbreukrisico kan zijn. Het hebben van functioneel uitwisselbare leveranciers kan op korte termijn duurder lijken dan alle eieren in het bekende mandje te leggen. Bij verstoringen in de toevoer blijkt dat spreiding van risico uw kernprocessen beschermt, waardoor uw klanten geen of nagenoeg verstoring de dienstverlening aan hun klanten hebben.

Andere aspecten zijn voldoet uw organisatie nog aan de ARBO-regels, zijn certificeringen nog geldig? Of, weet u wat te doen als 10, 20, 30 of 40% van uw medewerkers door ziekte uitvallen?

Voor diverse klanten hebben wij recentelijk een quick scan gemaakt van bij hen reeds bestaande RI&E’s en Business Continuity Plannen. Wellicht is dit ook interessant voor uw organisatie. Met de uitkomsten van deze quick scan kunt u waar nodig maatregelen treffen, of u krijgt bevestigd dat uw genomen maatregelen voldoende zijn. Voor meer informatie over wat dit voor uw organisatie kan betekenen, bel met 085 0700895 of mail naar info@safetyanalyse.nl.