januari 26 2021 0Comment
Corona veilig preventiemedewerker

Het wil maar niet lukken met de RI&E!

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht (Arbowet Art.5). Het plan van Aanpak (PVA) is een verplicht onderdeel.

Na 27 jaar heeft meer dan 50% van de bedrijven nog steeds geen RI&E, dit terwijl er jaarlijks zo’n 93.000 Arbeidsongevallen plaatsvinden waarvan ca. 70 met dodelijke afloop. Schandalig!

Al jaren beloofd de Inspectie SZW meer inzet op voorlichting en handhaving echter ook al jaren lopen de ongevalscijfers niet terug. Wellicht mede door te stellen dat het zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden uiteindelijk een verantwoordelijkheid is van bedrijven kan of wil de overheid geen significant verschil maken.

Bedrijven zijn verplicht om de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te inventariseren. Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde.

Na 27 jaar kan gesteld worden, dat ondanks de jaarlijks groeiende inspanningen van het SZW maar ook de groei van het aantal Veiligheidskundigen (en andere Arbo – professionals) niet het beoogde effect brengt, namelijk minder arbeidsongevallen en doden.

Willen: In 2015 analyseerde de inspectie SZW de relatie tussen het voldoen aan systeemverplichtingen van de Arbowet en het beheersen van risico’s. De analyse toonde aan dat het voldoen aan deze verplichting de veiligheidsrisico’s beter worden beheerst.

De inspectie SZW merkt verder op dat een derde van alle werknemers zonder RI&E worden gecategoriseerd als ‘niet willen’

‘Stevig inzetten op voorlichting en handhaving’ In 2011 startte de inspectie SZW met de actie ‘25% minder ongevallen’, deze actie had niet het gewenste resultaat en werd gevolgd door diverse andere acties en een jaarlijkse boodschap / belofte “Stevig inzetten op voorlichting en handhaving”. Het resultaat is ons bekend vandaar de oproep van het FNV: “Overheid, neem regie want 93.000 arbeidsongevallen per jaar is niet acceptabel.

Tegenkracht

Onze overheid heeft het na de toeslagenaffaire moeilijk. Meerdere indicatoren wijzen op verstrekkende gevolgen. De geloofwaardigheid van ons bestuur wankelt en tegenkrachten ontwikkelen zich.

Zoals eerder gesteld is het aantal Arbo-professionals (VK, AH, KAM-co, Preventiemedewerker e.d.)  de laatste 10 jaar flink toegenomen. Naar schatting zijn er zo’n 13.000 personen actief bezig in de Arbowereld en jammer genoeg heeft dit ook niet geresulteerd in de afname van arbeidsincidenten.

De Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut – NLVI heeft met een RI&E als uitgangspunt oplossingen om;

–          Ongevalscijfers te reduceren

–          De ondernemer te enthousiasmeren

–          Beter inzicht te krijgen op incidenten en risico’s

–          De kosten van incidenten aanmerkelijk terug te dringen

Arboprofessionals

De wereld van Arbo professionals is behoorlijk divers en vanwege verschillende belangen behoorlijk versnippert. We kennen een aantal belangen verenigingen en organisaties waar het gemeenschappelijk belang van gelijkgestemden prioriteit heeft en het algemeen belang als taak van de overheid ziet.

De veiligheidskundigen van Safety Analyse helpen u graag met alle vraag stukken voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ook kunnen wij de RI&E volledig voor u opzetten en onderhouden door periodiek met u het Plan van Aanpak door te nemen en de nog openstaande knelpunten op te pakken. Safety Analyse denkt graag met u mee.

Voor een vrijblijvend advies neem contact op met Safety Analyse telefoon: 085-0700895 / 0591 555985 of mail naar: info@safetyanalyse.nl.