Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Business Continuity Management

De doelstelling van Business Continuity is dat een organisatie in staat is om bij het voordoen van een calamiteit die maatregelen te treffen, die ertoe leiden dat de organisatie zo snel mogelijk terug is in een situatie van ‘business as usual’ De focus ligt hierbij op preventie van calamiteiten. En, indien er zich een calamiteit voordoet om deze dan zo efficiënt mogelijk, middels vooraf bepaalde en geteste procedures, het ongemak en de schade voor alle betrokkenen zo beperkt mogelijk te houden.

Een belangrijk aspect bij Business Continuity is het bewaken en zien te borgen van de reputatie. Hetgeen nauw samenhangt met reputatiemanagement en marketing.

Bij Business Continuity projecten wordt gebruik gemaakt van de ISO 22301 norm voor: Societal Security – Business Continuity Management Systems – Requirements.

Ondernemingen kunnen ervoor kiezen om de Buisiness Continuity activiteiten conform deze norm te laten certificeren. Echter, in de meeste gevallen worden de kernactiviteiten middels ISO 22301 geborgd en wordt eventueel in een later stadium gecertificeerd.

Safety Analyse heeft ervaring met Business Continuatie projecten in dienstverlenende organisaties, de foodindustrie en de reguliere industrie.

In de foodindustrie zijn Business Continuatie projecten bij o.a. een belangrijke toeleverancier van een grote internationale supermarktorganisatie en een veredelingsbedrijf uitgevoerd. Bij deze organisaties is in samenwerking met de eigen kwaliteitsdiensten een BCM traject doorlopen en zijn voor kritische bedrijfsprocessen oplossingen uitgevoerd om in het geval van calamiteiten adequaat te reageren en de continuïteit van de organisatie zoveel mogelijk te borgen. Een belangrijk aspect hierbij is het regelmatig testen en waar noodzakelijk aanpassen van gemaakte draaiboeken.

Het belang van het hebben van een Business Continuity policy neemt toe, omdat zowel de overheid als verzekeraars meer eisen stellen aan het verantwoord ondernemen en het anticiperen op mogelijke calamiteiten.

Safety Analyse kan bij zowel deel- als certificatie trajecten begeleiden. Vanwege de noodzakelijke onafhankelijkheid wordt de feitelijke certificatie door een onafhankelijk instituut uitgevoerd.

Conituniteit, beheersing, Risico

Spring naar toolbar