Safety Analyse
Uitgelichte afbeelding

Werkvergunning

“Werkvergunningen zijn het middel om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen bij werkzaamheden, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Safety Analyse heeft hiervoor Werkvergunning software. Werkvergunningen hebben als doel om duidelijk vast te leggen onder welke omstandigheden er kan en mag worden gewerkt zonder daarbij medewerkers, installatieproces(sen), de installatie, omgeving en het milieu aan te tasten. Aandacht voor de werkvergunning draagt bij aan de veiligheid.”

Bekijk hier de video Permit to Work

Auteur: Ron Haandrikman veiligheidskundige bij Safety Analyse.
Dit artikel is gepubliceerd op de website van Arboveiligheidsnet. Lees het vervolg in de blog van Safety Analyse.

Werkvergunningen

Een werkvergunning (Deltalinqs) wordt in het algemeen gebruikt bij projecten met een verhoogd risico. Daarin worden bindende afspraken vastgelegd en voorwaarden geformuleerd waaronder het werk wordt uitgevoerd.

Werkvergunningen zijn wettelijk niet verplicht maar opdrachtgevers, met name in de industrie, kunnen het van u eisen. Een belangrijk onderdeel van de werkvergunning is de risico-analyse.

Er zijn ook situaties waarbij werkvergunningen gebruikt worden voor specifieke werkzaamheden die een verhoogd risico met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn: betreden van besloten ruimtes, werken op hoogte, hijswerkzaamheden en werken met gevaarlijke stoffen.

Voor controle op de geldigheid persoonsgebonden VCA certificering klik op de site van SSVV.

Digitaal

Safety Analyse werkt aan een digitaal werkvergunningssyteem welke gekoppeld kan worden aan het Safety Analyse Risk Program SARP. Het programma werkt op basis van Deltalinqs en binnen VCA gehanteerde werkwijze. De voordelen van het digitale systeem zijn divers maar vooral efficiënt en effectief, zodat ongelukken en ongevallen worden voorkomen. Wilt u meer weten of wilt u meedoen in een “pilot project” neem dan contact met ons op.

Onafhankelijk advies

Safety Analyse is uw onafhankelijke adviseur als het gaat om veiligheidsvraagstukken met betrekking tot werkvergunningen. Als adviesbureau op het gebied van veiligheid ondersteunt Safety Analyse bedrijven en organisaties bij de opzet, het onderhoud en de uitvoering van het veiligheidsbeleid inclusief de daarbij behorende trainingen.

Besluit Risico's Zware Ongevallen, ri&e, risicobeoordeling

Spring naar toolbar